Absolventom VŠ odpustia časť pôžičky

997

Študentom a učiteľom poskytuje pôžičky FNPV (Fond na podporu vzdelávania). Pred pár dňami, 2.1.2017, vstúpila do platnosti novela zákona o FNPV. Zavádza zmeny ako rozšírenie žiadateľov o mladých pracovníkov vo výskume a upravuje spôsob výpočtu úrokov.

Úroková sadzba bude naviazaná od základnej úrokovej sadzby ECB (Európskej centrálnej banky) nie od výnosu štátnych dlhopisov ako doteraz. Môže za to aj klesanie výnosov zo štátnych dlhopisov  čo by malo za následok zníženie počtu podporených žiadateľov o pôžičku. Maximálna výška úrokov sa znižuje na 4% čo je nižšie ako úroky pri komerčných spotrebných úveroch. Financovať dotácie Ministerstvo školstva a jeho rozpočtová kapitola. Fond na podporu vzdelávania bude môcť čerpať za splnenia podmienok aj z medzinárodných inštitúcii, ktorých je členom (EIB, CEB, …) a komerčných bánk.

Okruh žiadateľov sa rozširuje o VŠ učiteľov, mladých pracovníkov vo výskume a umeleckých VŠ pracovníkov do 35 rokov. Doterajší okruh žiadateľov o pôžičku tvorili študenti VŠ, odborní zamestnanci a pedagógovia v regionálnom školstve.

Ďalšou novinkou je odpustenie časti nesplatenej pôžičky pre absolventov. Podmienkou je nájdenie práce na Slovensku a zotrvanie v nej 5 rokov. Za každý rok, ktorý absolvent odpracuje na Slovensku sa zníži nesplatená časť istiny o jedno percento.

4.8/5 - (10 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *