Ako sa dostať z úverového registra dlžníkov

5881

Úverové registre slúžia na zdieľanie informácií o žiadateľoch, klientoch a dlžníkoch bánk a ďalších inštitúcií. Vymazanie negatívnych údajov prebieha automaticky.

Na Slovensku máme viacero druhov úverových registrov, čiže nie je len jeden centrálny. Niektoré fungujú len ako register neplatičov, čiže sa v nich zaznamenávajú len údaje o problémoch so splácaním úverov, ďalšie sú založené na zbieraní všetkých druhov informácií. Pod pojmom register sa pritom myslí obvykle úverový register fyzických osôb.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie

Ako sa človek dostane do registra

Do bežných registrov, ktoré používajú banky, sa dostane automaticky každý klient, ktorý požiada alebo využíva nejaký úverový produkt. Prítomnosť v takomto registri neznamená vždy problém a naopak, pokiaľ budete svoj úver splácať včas, môže to mať aj pozitívny dopad.

Lepšia je preto otázka, ako získa človek v registroch negatívny záznam. To nastáva v prípade, že sa dostanete do omeškania so splácaním nejakého svojho finančného záväzku. Banky, nebankové spoločnosti a ďalšie inštitúcie, voči ktorým máte finančné záväzky, sa snažia v prvom rade predchádzať problémom so splácaním.

Aj z toho dôvodu posielajú upomienky takmer okamžite, ako sa dostanete do omeškania. Ak na upomienku nezareagujete, odošle sa do príslušného registra negatívny záznam o vašej platobnej disciplíne – a vtedy už máte problém.

TIP:
To, ako dlho trvá zapísanie informácie o platobnej neschopnosti do registra, závisí od každej banky, nebankovky alebo inej inštitúcie. Niektoré odosielajú informáciu o problémoch so splácaním po 20 dňoch od vzniknutej situácie, iné čakajú o niečo dlhšie, napríklad mesiac.

Ako postupovať, ak už v registroch ste

Tu je jednoduchý postup, ako konať v prípade, že ste sa ocitli v niektorom z bežne používaných registrov dlžníkov a neplatičov:

1. Zistite si, za čo presne v registroch ste a čo o vás registre evidujú

Na začiatok treba zistiť, aké údaje o vás register uchováva. Za týmto účelom odošlite písomnú žiadosť o výpis z registra. Túto žiadosť je treba poslať doporučene a zaplatiť administratívny poplatok za vydanie informácií z registra.

Obvykle trvá vystavenie výpisu 30 dní, pričom napríklad bankový úverový register SRBI a nebankový úverový register NRKI umožňujú získať výpis aj rýchlejšie, avšak za cenu vyššieho poplatku. Bežný poplatok je vo výške 4 €, zvýšený vo výške 14 €.

2. Vylúčte možnosť omylu

Niekedy sa môže dostať človek do registra so zlým záznamom aj omylom alebo nedopatrením. Splatili ste napríklad zameškanú splátku a v registroch o tom nie je ani zmienka? Riešte to!

V takomto prípade je treba požiadať veriteľa, ktorý dal podnet na zápis do registra, aby čo najskôr upovedomil register o vyplatení pohľadávky. Nepodceňujte takéto prípady, nakoľko aj omyl alebo starý záznam môže spraviť veľa problémov do budúcnosti.

3. Vyriešte svoje nesplatené záväzky

Jediná cesta, ktorá spoľahlivo funguje, je vyplatiť si všetky svoje záväzky. Až v momente, kedy budete mať svoju platobnú disciplínu obnovenú na 100 %, je možné riešiť negatívne záznamy v registroch.

Pokiaľ máte väčšie finančné problémy, je možné získať špeciálnu pôžičku na oddlženie. Ide o úver, ktorého cieľom je splatenie všetkých predošlých dlhov a ich nahradenie jednou novou pôžičkou – konsolidačnou. Takéto úvery však ponúkajú len niektoré finančné inštitúcie, ktoré sa priamo špecializujú na oddlženie.

4. Výmaz z registra

Spravidla platí, že výmaz záznamu o platobnej neschopnosti sa realizuje na podnet toho, voči komu ste boli v omeškaní splácania svojich finančných záväzkov. Vy sami síce môžete požiadať o aktualizáciu údajov, avšak zmazanie negatívneho záznamu závisí najmä od veriteľa, voči ktorému ste sa „previnili“.

Viacero typov registrov ani neumožňuje manuálne odstránenie negatívnych informácií a je potrebné počkať určitú dobu. Napríklad SRBI a NRKI, čo sú dva najvýznamnejšie úverové registre, uchovávajú informácie až po dobu 5 rokov.

OSOBNÝ BANKROT JE TIEŽ RIEŠENÍM:
Ak nemáte z čoho vyplatiť svoje podlžnosti a ste na tom finančne veľmi zle, je možné riešiť vysoké dlhové zaťaženie inštitútom zvaným osobný bankrot. O tom, aké sú jeho aktuálne podmienky a možnosti, píšeme v tomto článku.

Zoznam najdôležitejších registrov a ako sa z nich dá dostať

Registre nie sú len o bankách alebo nebankových spoločnostiach. Problém môžete mať napríklad aj s registrami štátnych inštitúcií. Na tieto registre sa treba zamerať:

Spoločný register bankových informácií SRBI

Tento bankový register je tvorený tak pozitívnymi, ako aj negatívnymi informáciami o klientoch. Zaznamenávajú sa tu bonita, dôveryhodnosť a platobná morálka fyzických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. Register obsahuje informácie o kreditných operáciách a nezaoberá sa aktívnymi zostatkami klientov v banke.

Údaje sú v registri aktualizované na mesačnej báze. Prípadný negatívny záznam o problémoch so splácaním sa vymazáva automaticky po uplynutí lehoty 5 rokov. Pokiaľ však dlžník zlepšil svoju finančnú disciplínu, dostane sa toto pozitívne hodnotenie do registra samozrejme okamžite – avšak v ňom zostane aj pôvodný negatívny záznam.

Nebankový register klientskych informácií NRKI

Podobne funguje aj nebankový register, ktorý obsahuje tak pozitívne, ako aj negatívne informácie o klientoch. V tomto registri sú zapojené nebankovky, ale aj energetické a telekomunikačné spoločnosti. Register obsahuje informácie o fyzických aj právnických osobách a sú tu údaje o platobnej histórii klientov.

Aj v tomto prípade sa informácie uchovávajú po dobu 5 rokov a údaje do registra sú reportované na mesačnej báze. Po uhradení dlhu sa do registra zapíše nový stav, avšak aj v tomto prípade zostanú uložené údaje o pôvodnej platobnej neschopnosti v rámci histórie. Po uplynutí 5 ročnej lehoty je záznam vymazaný automaticky.

Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa eviduje online na internete zoznam neplatičov na sociálnom poistení. Tento zoznam sa aktualizuje 4 krát do mesiaca automaticky, spravidla teda raz za týždeň. V tomto zozname sa ocitne každý poistenec, ktorý neodvedie poistné alebo ho odvedie v nedostatočnej výške.

Ako sa dostať zo zoznamu? Jednoducho – stačí uhradiť dlh na poistnom. Pri najbližšej aktualizácii stavu uhradeného poistného vás Sociálna poisťovňa zo zoznamu automaticky vyškrtne, nie je treba o to extra žiadať.

Zoznam neplatičov zdravotných poisťovní

Každá zdravotná poisťovňa má tiež na internete zverejnený zoznam dlžníkov na zdravotnom poistení. Zoznamy sa aktualizujú raz za mesiac, k 20. kalendárnemu dňu. V zozname sa ocitne každý poistenec, ktorý má nedoplatok z ročného zúčtovania alebo neuhradil preddavky na zdravotné odvody za 3 mesiace v rámci 1 kalendárneho roka.

Ako sa dostať z tohto zoznamu? Podobne, ako v prípade sociálneho poistenia, aj tu je treba uhradiť dlh na poistnom. Následne pri najbližšej aktualizácii zoznamu sa dlžník automaticky zo zoznamu vyškrtne bez dodatočnej žiadosti.

Zoznam daňových dlžníkov a neplatičov daní

Zoznam neplatičov daní a dlžníkov na daniach vedie aj Finančná správa, čiže Daňový úrad. Tento zoznam obsahuje všetkých dlžníkov, u ktorých je úhrnná výška daňových nedoplatkov vyššia ako 170 € a aktualizuje sa spravidla každý mesiac. V zozname sú zverejnené kontaktné údaje neplatiča ako aj výška jeho nedoplatku.

Ak nastane uhradenie tohto dlhu, zmena sa prejaví v zozname zverejnenom do konca nasledujúceho mesiaca, kedy došlo k úhrade nedoplatku. Aj v tomto prípade je teda dlžník automaticky zo zoznamu vymazaný po uhradení svojho finančného záväzku.

Prevencia nadovšetko

Dávajte si pozor na všetky svoje finančné záväzky, splátky úverov a ďalšie dlhy. Aj malá nepozornosť či zábudlivosť sa môžu veľmi ľahko zmeniť na negatívny záznam v registroch. Vždy sa snažte problém riešiť čo najskôr, komunikujte s veriteľom a určite nečakajte, že dlh zmizne sám od seba – nezmizne, naopak, môže sa zväčšiť a celá situácia sa stane ešte horšou.

4.4/5 - (11 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *