Čo ak nebudem vedieť splácať pôžičku

9

Stavba domu, alebo kúpa nového auta – je často dostupná len s úverom. Čo sa však stane, ak zrazu nebudete vedieť splácať splátky? Čo ak nezamestnanosť, rozvod, alebo vážna choroba vytvoria diery vo vašom rozpočte?

Finančné ťažkosti často vznikajú nepredvídane a nie vlastnou vinou a dlžníci sú o to viac zaskočení. Mnohí v tejto situácii nevedia ako reagovať a obávajú sa prísnosti zákona.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

 • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
 • bez nutnosti ručiteľa
 • bezpečné a diskrétne vybavenie

To najdôležitejšie v kocke

 • Ak nedokážete splácať úver, zachovajte pokoj a ihneď kontaktujte banku.
 • Ak ste otvorení a prejavíte dobrú vôľu, môžete sa vyhnúť upomínacím konaniam, ukončeniu pôžičky a zápisu v registri dlžníkov
 • Existujú rôzne spôsoby, ako preklenúť krátkodobú tieseň a znížiť záťaž z dlhodobého hľadiska.

Tieto možnosti sú k dispozícii, ak nemôžete splácať úver

Najhorší scenár naozaj nemusí nastať. Podniknite kroky ešte pred odoslaním upomienky a okamžite kontaktujte svoju banku, aby ste ju v počiatočnom štádiu informovali o svojich ťažkostiach so splácaním. Vtedy sa často dá spoločne nájsť riešenie nedoplatkov úveru.

Týmto spôsobom zároveň signalizujete veriteľovi svoju ochotu platiť a spolupracovať, čo má zvyčajne pozitívny vplyv na ďalšie procesy. Ak už nedokážete úver splácať, po konzultácii s bankou sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

1.  Zníženie splátky

Ak sa ukáže, že mesačná splátka prevyšuje váš rozpočet, je možné dohodnúť znížiť splátku s následným predĺžením doby trvania úveru. Novú, zvládnuteľnú sumu je dôležité dôkladne zvážiť, aby ste sa vyhli ďalšej zmene splátkového kalendára. Zvyčajne to stojí aj poplatky.

Predĺženie doby trvania pôžičky tiež vedie k vyšším úrokovým sadzbám, čo následne celkovo predražuje úver. Banky však zvyčajne vnímajú takúto poctivosť vo vzťahu k finančným ťažkostiam ako pozitívum a vo všeobecnosti súhlasia s nižšou mesačnou splátkou za úver.

2.  Odklad

Ak sú finančné ťažkosti krátkodobé a časovo obmedzené, je vhodné dohodnúť si odklad jednotlivých alebo viacerých splátok, teda pozastavenie splátok. V závislosti od dohody je obvyklé pozastaviť splátky na jeden až dvanásť mesiacov. Úroky sú však stále splatné, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Celkovo sa úver predražuje a predlžuje sa doba splácania, pretože pozastavené splátky sa dorovnávajú až po uplynutí doby odkladu.

V tomto prípade však dôvod nesplácania úveru musí byť relevantný –  strata zamestnania, vážna diagnóza, smrť partnera a podobne. Je nevyhnutné, aby ste o doklad úveru požiadali včas, nie až po neuhradení splátky.

Odklad pôžičky treba dôkladne zvážiť. Po prvé, potrebujete relevantné odôvodnenie a po druhé, mali by ste si byť celkom istí, že podľa nových podmienok budete vedieť všetko splatiť včas.

Ako postupovať

 • Skontrolujte úverovú zmluvu: Dohodli ste sa v úverovej zmluve na možnosti bezplatných odkladov splátky? To by bol ideálny prípad, pretože potom by ste mali zákonný nárok na dohodnutý odklad. Skontrolujte si tiež, či máte uzatvorené poistenie úverovej ochrany a na ktoré prípady sa vzťahuje (napr. nezamestnanosť a práceneschopnosť). Môžu byť zahrnuté aj vaše súčasné ťažkosti.
 • Kontaktujte banku: Obráťte sa čo najskôr na svoju banku, aby ste sa vyhli upomienkam.
 • Stanovte si cieľ odkladu: Prehrajte si vopred rôzne scenáre príjmu a nastavte si osobný minimálny cieľ odkladu na základe najhoršieho scenára. Takýmto minimálnym cieľom odkladu by mohol byť napríklad: jeden rok bez splátky, ale predĺženie doby splatnosti úveru o toto obdobie. Minimálny cieľ odkladu však musí byť opodstatnený a musí zapadať do bežného rámca pre odklady v bankovom sektore.
 • Informujte banku o svojom očakávanom príjme: Ak v blízkej budúcnosti očakávate vyššie sumy (napr. z dôvodu skončenia životného poistenia, zmlúv o stavebnom sporení alebo odstupného a pod.), mali by ste o tom banku informovať, ako aj o akýchkoľvek vyhliadkach na dedičstvo. Zjednodušuje to rokovanie o odklade úveru.
 • Písomná dohoda: Venujte pozornosť dodatočným nákladom a dohodnite sa s bankou písomne.

Aké dodatočné náklady vyplývajú z odkladu?

Ak budete čakať príliš dlho a pôžička mešká so splátkami, môžu vám vzniknúť úroky z omeškania a poplatky za upomienky. Zvyčajne sa tomu môžete vyhnúť, ak čo najskôr kontaktujete banku.

Potom by ste mali skontrolovať, či budete platiť poplatok za odklad. Dočítate sa o tom v zmluve o pôžičke. Môže to byť napríklad 50 až 150 eur alebo aj viac. Ale aj tu je priestor na vyjednávanie – preto sa určite oplatí porozprávať sa s bankou.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

 • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
 • bez nutnosti ručiteľa
 • bezpečné a diskrétne vybavenie

Úroky sa spravidla naďalej platia, aj počas odkladu splátok. Ak sa dohodnete s úverovou inštitúciou, máte dve možnosti odkladu:

 • Pozastavíte splácanie úveru a budete pokračovať v platení úrokov.
 • Platbu úplne pozastavíte. V druhom prípade sa vzniknutý úrok pripočíta k vašej nesplatenej sume úveru a vaše dlhy počas odkladu narastú. Upozornenie: Počas dlhšieho časového obdobia sa môžu vyskytnúť drahé zložené úročenie.

Nevýhody odkladu

 • Nie je to trvalé riešenie, ak máte napríklad dlhodobo nižší príjem.
 • Negatívny vplyv na váš úverový rating, ktorý sa kvôli odkladu zníži. Budúce žiadosti o úver z banky môžu byť zamietnuté, alebo môžu byť nastavené menej výhodné podmienky.
 • Banka vám môže účtovať poplatky.
 • Nie je možnosť zlepšenia podmienok pôžičky.

3.  Refinancovanie

Ak máte dlhodobé problémy so splácaním úveru, často sa odporúča refinancovanie. Tu je aktuálny úver nahradený jedným alebo viacerými inými úvermi. V niektorých prípadoch sa dajú zlepšiť aj úrokové podmienky, čo následne zníži splátky úveru pri zachovaní rovnakej výšky dlhu.

S refinacovaním pôžičky môžete zmeniť aj úverový model – napríklad:

 • od variabilných úrokových sadzieb po fixné úrokové sadzby
 • zmeniť splátku a dobu trvania pôžičky
 • spojenie viacerých pôžičiek do jednej

Refinacovanie pôžičky môže však mať zmysel, okrem neschopnosti splácania, tiež z nasledujúcich dôvodov:

 • máte prebiehajúci úver na bývanie s variabilnými úrokovými sadzbami a chceli by ste sa chrániť pred ďalším zvyšovaním úrokových sadzieb prechodom na úver s fixným úrokom.
 • splátka vášho súčasného úveru na bývanie sa stala príliš drahou v dôsledku zvýšenia úrokových sadzieb. Výraznú úľavu môže priniesť refinancovanie pôžičky s dlhšou dobou splatnosti.
 • chceli by ste navýšiť súčasný úver, napríklad na realizáciu energetickej rekonštrukcie.

Toto elegantné riešenie by ste mali skombinovať s dlhodobými fixnými úrokovými sadzbami, aby ste vedeli dobre odhadnúť náklady. Často je to možné pri úvere na bývanie s hypotékou.

4.  Osobná pôžička

Na dočasné preklenutie finančnej krízy je možné požičať si finančné prostriedky aj od blízkych príbuzných alebo priateľov. Blízki ľudia sú zvyčajne ochotní pomôcť v ťažkých časoch.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

 • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
 • bez nutnosti ručiteľa
 • bezpečné a diskrétne vybavenie

Napriek tomu by ste mali zvažovať pôžičku od rodiny a priateľov ako poslednú možnosť. V konečnom dôsledku môže tento typ dlhu zaťažiť osobné vzťahy a môže viesť k hádkam.

Ako predchádzať problémom so splácaním úveru

Ak s prehľadom zohľadníte niekoľko kľúčových bodov, môžete predísť problémom so splácaním. Nasledujúce tipy predídu dileme, keď nebudete vedieť splácať úver.

Tip 1: Optimalizujte účty za domácnosť

Porovnajte svoje mesačné príjmy a výdavky. Kde je možné minimalizovať výdavky a ako zvýšiť príjmy? Sporiaci program vo vašom domácom rozpočte môže nielen predísť problémom s platbami, ale aj zlepšiť vašu bonitu.

Tip 2: Nechajte si poradiť

Odbornú pomoc by ste nemali vyhľadať len vtedy, keď na dvere zaklope správca konkurznej podstaty. Ak už máte pocit, že ste príliš zadlžení, je vhodné obrátiť sa na dlhového poradcu.

Tip 3: Vopred si overte, že si úver môžete dovoliť

Skôr ako si vezmete pôžičku, mali by ste si overiť, či zodpovedá vašim finančným možnostiam. Môžete si ušetriť veľa problémov, ak si pred čerpaním úveru dáte pozor na výšku splátky, ktorú ešte dokážete zaplatiť, ak sa vaša finančná nečakane situácia zmení.

5/5 - (1 vote)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *