Čo všetko obsahuje úverový register

1552

Nevládali ste splácať pôžičku alebo ste zabudli na jej splátku? Máte dlhšiu dobu neuhradené iné finančné záväzky? V tom prípade ste určite ocitli v úverovom registri.

Úverové registra na Slovensku slúžia na výmenu informácií medzi bankami, nebankovými spoločnosťami, leasingovými spoločnosťami, energetickými spoločnosťami a operátormi telekomunikačných služieb. Hlavným cieľom je rýchle posúdenie bonity a úverovej histórie klienta, ale ide aj o brzdu prílišného úverového zaťaženia. Registre obsahujú viaceré údaje.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

 • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
 • bez nutnosti ručiteľa
 • bezpečné a diskrétne vybavenie

Ako registre fungujú

U nás fungujú dva druhy registrov. Prvý, napríklad bankový register, funguje ako úverový register fyzických osôb, ktoré sú klientom banky a využívajú nejaký kreditný produkt alebo oň požiadali. V takomto registri sa uchovávajú informácie tak pozitívne, ako aj negatívne.

Druhým typom registru sú registre napríklad Sociálnej poisťovne, kde sa ukladajú informácie len v prípade, že nastane negatívna skutočnosť, čiže vznikne problém s platobnou disciplínou. Registre zároveň po zániku negatívnej udalosti vymažú záznam automaticky.

TIP:
Registre nie sú len negatívne. Napríklad Spoločný register bankových informácií obsahuje všetky informácie, teda aj údaje napríklad o riadnom splácaní. To môže pomôcť klientovi v budúcnosti, ak bude žiadať o úver a banka vyhodnotí jeho históriu pozitívne.

Výpis ktorých registrov je dostupný aj online a čo sa v ňom nachádza?

Registre spravidla obsahujú osobné a kontaktné údaje na dlžníkov a sumu dlhu. V prípade registrov zaznamenávajúcich informácie aj o inej činnosti sú uchovávané aj informácie týkajúce sa charakteristiky činnosti daného človeka v súvislosti s finančnými produktmi a operáciami. Tu sú najdôležitejšie registre a informácie o tom, aké údaje sa v nich nachádzajú:

Spoločný register bankových informácií SRBI

Bankový register SRBI obsahuje zoznam fyzických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. V registri sú údaje o každom kto požiadal alebo využíva nejaký úverový produkt v jednej zo združených bánk. V súčasnosti vyžíva služby registra 19 členov, čiže bánk na Slovensku. Register nie je dostupný pre verejnosť.

V registri sú nasledovné informácie:

 • údaje o žiadateľoch o spotrebný úver, kreditnú kartu, kontokorentný úver, hypotekárny úver alebo iný úverový produkt
 • údaje o dlžníkoch, spoludlžníkoch a ručiteľoch v rámci spomínaných úverových produktov
 • údaje o platobnej morálne a riadnom splácaní úverov a úverových produktov
 • údaje o omeškaní so splátkami v rámci úverových produktov

Register uchováva vo svojej histórii údaje po dobu 5 rokov a to pre potrebu výmeny informácii medzi bankami ohľadom bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny. Po uplynutí lehoty sa údaje zmažú. Archivované sú tak pozitívne, ako aj negatívne informácie.

Nebankový register klientskych informácií NRKI

Nebankový register NRKI obsahuje zoznam fyzických aj právnických osôb, ktoré majú finančné záväzky. Sú tu informácie pozitívne aj negatívne týkajúce sa platobnej morálky a dôveryhodnosti klienta, ktoré využíva 23 spoločností začlenených do registra. Informácie z registra nie sú verejne dostupné.

V registri sú tieto údaje:

 • informácie o záujemcoch o produkt či službu s finančným záväzkom
 • informácie o dlžníkoch a ich dlhu
 • informácie o spoludlžníkoch a ich dlhu
 • informácie o ručiteľoch a o dlhu, za ktorý ručia
 • informácie o platobnej morálke a plnení si finančných záväzkoch

Všetky pozitívne aj negatívne informácie o klientoch nebankových spoločností a využívajúcich služby iných spoločností, kde ide o finančné záväzky, sú v registri archivované po dobu 5 rokov. K ich vymazaniu príde automaticky po uplynutí tejto lehoty.

Zoznam neplatičov zdravotných poisťovní

Zdravotné poisťovne majú rovnako zoznamy neplatičov a dlžníkov na zdravotnom poistení. Spravidla sa tieto zoznamy aktualizujú raz za mesiac a obsahujú údaje o dlžníkoch na zdravotnom poistení prekračujúcom sumu 100 €.

V najväčšej zdravotnej poisťovni u nás, vo VŠZP, sú tieto údaje:

 • obchodné meno alebo názov spoločnosti dlžníka na zdravotnom poistení
 • IČO spoločnosti alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
 • obec alebo mesto, kde je dlžník zaregistrovaný
 • PSČ tejto obce či mesta
 • výška pohľadávky v absolútnej hodnote bez zaokrúhlenia
 • typ platiteľa – čiže či ide o samoplatiteľa, zamestnávateľa alebo SŽOC
 • informácia o tom, či má dlžník nárok na plnú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú zo zdravotného poistenia

Záznam v tomto registri ukazuje len údaje o aktuálnych dlžníkoch. V prípade uhradenia celej dlžnej sumy na zdravotnom poistení, je záznam vymazaný a na verejnosti už nie sú dostupné žiadne údaje o dlžníkovi.

Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa má svoj vlastný zoznam neplatičov na sociálnom poistení. V zozname sú údaje o dlžníkoch na sociálnom poistení a to bez ohľadu na jeho výšku. Zoznam je aktualizovaný spravidla každý týždeň.

V tomto registri sú zverejnené tieto informácie:

 • názov dlžníka, či už ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu
 • adresa, čiže ulica vrátane orientačného čísla, kde má dlžník sídlo alebo prevádzku
 • mesto, kde je dlžník zaregistrovaný
 • dlžná suma na sociálnom poistení bez zaokrúhlenia vrátane centov

Záznam v registri Sociálnej poisťovni sa nachádza až do momentu uhradenia celej dlžnej čiastky na poistení. Po uhradení dlhu sa záznam zmaže a dlžník už nie je po splatení dlhu evidovaný v Sociálnej poisťovni.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

 • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
 • bez nutnosti ručiteľa
 • bezpečné a diskrétne vybavenie

Zoznam daňových dlžníkov a neplatičov daní

Finančná správa eviduje zoznam neplatičov daní a dlžníkov na daniach. V tomto registri vedie údaje o dlžníkoch, ktorí majú daňový nedoplatok prekračujúci sumu viac ako 170 €. Register sa aktualizuje obvykle každý mesiac.

V registri sa nachádzajú tieto údaje:

 • názov subjektu, ktorý má nedoplatok na daniach
 • obec alebo mesto, kde je subjekt zaregistrovaný
 • poštové smerové číslo, čiže PSČ, obce alebo mesta
 • ulica a orientačné číslo, kde má subjekt sídlo alebo trvalú adresu
 • suma nedoplatkov bez zaokrúhlenia vyjadrená v absolútnej hodnote vrátane centov

Záznam v registri sa nachádza až do dobe úplného splatenia celej výšky nedoplatku. V momente uhradenia celého daňového nedoplatku sa záznam vymaže a dlžník už v zozname nefiguruje ani do budúcnosti.

Dá sa z úverového registra dostať?

Viaceré registre fungujú na princípe automatického výmazu záznamu v momente pominutia dôvodu, pre ktorý sa tam dlžník dostal. Sú tu však aj registre, ktoré negatívny záznam uchovávajú po istú dobu a k jeho odstráneniu alebo oprave je treba podať podnet. Ak chcete vedieť, ako na to, prečítajte náš článok o tom, ako sa dostať z úverového registra..

Pôžička bez registra?

Existujú spoločnosti, hlavne nebankovky, ktoré do registra síce nahliadajú, ale požičajú Vám aj keď v ňom máte zápis. Zamerajte sa na Pôžičkomat alebo vyskúšajte túto online žiadosť:

4.9/5 - (23 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *