Dôslednejšie overovanie príjmu klientov v sociálnej poisťovni

1222

Banky budú od budúceho roku overovať príjmy klientov dôslednejšie ako doteraz, a to cez sociálnu poisťovňu. Banka si tak overí, či bude jeho klient schopný splácať  úver, o ktorý žiada. Tento návrh vychádza z novej novely zákona, ktorá nadobudne platnosť začiatkom budúceho roku.

Národná banka Slovenska už v priebehu minulého roku upozorňovala, že je potrebné prijať isté opatrenia v súvislosti s rastúcim počtom úverov na Slovensku a ubrániť sa tak možným rizikám. Overenie príjmu klienta je nevyhnutné pri schvaľovaní úveru, pretože ním si banky zhodnotia, či bude klient schopný daný úver splácať. Týmto opatrením sa Národná banka snaží dosiahnuť opatrnosť peňažných inštitúcií pri poskytovaní úverov, no zároveň aj chrániť samotného žiadateľa pred neschopnosťou splácania úveru.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie

Táto novinka overovania príjmu cez sociálnu poisťovňu ešte nie je ukotvená v zákone.

Doteraz bolo overovanie cez sociálnu poisťovňu (SP) na báze dobrovoľnosti realizované zmluvou medzi veriteľom a sociálnou poisťovňou. V poslednom čase sa tomu prikláňali aj nebankové spoločnosti.

Výmena informácií medzi veriteľom a SP bude prebiehať cez už existujúci register úverov. Tieto informácie bude SP poskytovať na základe záujmu bankových i nebankových inštitúcií za poplatok. Jeho výška sa bude odvíjať od výšky nákladov, ktoré sociálnej poisťovni pri overovaní vzniknú.

Súbor otázok o príjme spotrebiteľa bude určený právnym predpisom vydaným rezortom financií. Zákon má priniesť zmeny aj v hypotekárnom bankovníctve, a to nahradením hypotekárnych záložných listov krytými dlhopismi. Kryté dlhopisy sú investičné cenné papiere, ktorých celková hodnota bude krytá hypotekárnym úverom. Tento typ cenných papierov má zlepšiť ochranu investorov , pozitívne ovplyvniť stabilitu vo financovaní bánk a zabezpečiť rozvoj kapitálového trhu na Slovensku. Kryté dlhopisy bude môcť vydávať iba banka, ktorá má sídlo na Slovensku.

Ak máte záujem o online pôžičku ihneď neváhajte využiť našu žiadosť o úver bez registra

4.9/5 - (7 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *