až 25 000€
pôžička na čokoľvek

úrok od 9,9%
pre každého

12 – 84 mes.
doba splatnosti

0€ poplatky
za poskytnutie

Odporúčame pôžičku Raiffeisen

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

 • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
 • bez nutnosti ručiteľa
 • bezpečné a diskrétne vybavenie

mBank je relatívne mladá banka, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2007. Môžeme ju považovať za vôbec ako prvú internetovú banku na Slovensku, ktorá sa od začiatku pôsobenia sústreďuje najmä na každodennú online správu bankových služieb cez internet, čo banke umožnilo poskytovať najvyužívanejšie bankové služby celkom zadarmo.

V dnešnej dobe je to už prirodzený vývoj, nakoľko banky aj týmto spôsobom chcú ušetriť náklady na riadenie pobočiek a zamestnancov čím na oplátku môžu poskytnúť niektoré bankové služby zadarmo. Banka spustila na Slovensku málu revolúciu a s viac ako 250 000 klientmi zbiera každý rok prestížne ocenenia Zlatá minca.

Kvalita banky je na veľmi vysokej úrovni, preto nezaostáva vo všetkých možných finančných produktoch, alebo potrebách pre bežného človeka. Nás však najviac zaujíma úverová ponuka a pôžička od mBank s názvom mPôžička plus.

ONLINE KALKULAČKA

O mBank:

mBank vstúpila na slovenský a trh 25. novembra 2007 ako prvá banka, ktorá priniesla celkom nový model – každodennú on-line správu bankových služieb cez internet alebo telefón samotným klientom. To nám umožnilo ponúknuť zákazníkom najvyužívanejšie bankové služby celkom zadarmo. mBank tak spôsobila v bankovom sektore skutočnú revolúciu.

Tento model sa osvedčil a v súčasnosti sa mBank s viac než
250 000 zákazníkmi radí medzi úspešných hráčov na našom trhu.

Nová platforma internet bankingu uvedená začiatkom roka 2014 dokázala, že pre klienta neprinášame iba finančné výhody, ale pomáhame mu aj zvyšovať a udržiavať si schopnosť spravovať svoje vlastné financie. To je hlavný aspekt, ktorým sa naši klienti odlišujú.

mBank ponúka tie produkty a služby, ktoré zákazníci najviac potrebujú, za atraktívne ceny a zároveň pohodlným a priateľským spôsobom. Táto zásada je základným prvkom prístupu mBank.

mBank Kontakt a Infolinka:

mBank SPÓLKA AKCYJNA so sídlom ul. Senatorska 18, 00-950 Varšava, Poľská republika, akciová spoločnosť, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom:
Obchodné meno: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Identifikačné číslo IČO: 36 819 638, DIČ: 2022429156
Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
Právna forma: pobočka zahraničnej banky
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, vložka č. 1503/B
Kód banky pre účely platobného styku: 8360
BIC kód: BREXSKBX

mLinka: 0850 60 60 50

ONLINE KALKULAČKA

Adresa 1:
Apollo BC,
Prievozská 4/B,
821 09 Bratislava

Adresa 2:
Eurovea,
Pribinova 10,
811 09 Bratislava

Adresa 3:
Krížna 44,
821 08 Bratislava

Adresa 4:
Aupark Shopping Center,
Einsteinova 18,
851 01 Bratislava

Adresa:
Galéria Mlyny,
Štefánikova trieda 61,
949 01 Nitra

Adresa:
Aupark Shopping Center,
Veľká okružná 59A,
010 01 Žilina

Adresa nieje k dispozícii.

Adresa:
Mlynská ulica 6,
040 01 Košice

Adresa:
ZOC MAX,
Vihorlatská 2A,
080 01 Prešov

V prípade, že vám momentálna situácia neumožňuje splácať splátky úveru v plnej výške, mBank Vám ponúka možnosti, ako znížiť objem finančných prostriedkov, vynakladaných na pravidelnú splátku úveru:

 • predĺženie splatnosti úveru mPôžička Plus, a tým trvale znížiť mesačný objem finančných prostriedkov, vynakladaných na pravidelnú splátku.
 • môžete požiadať o odklad splátok istiny úveru, a to na 12 mesiacov pri hotovostnom úvere mPôžička plus. Odklad splátok istiny úveru zníži objem finančných prostriedkov vynakladaných na splácanie úveru a pomôže vám tak prekonať nepriaznivú finančnú situáciu.

V prípade, že Vám nevyhovuje deň splátky úveru, mBank Vám teraz umožnuje na Vašom úvere mHypotéka a mPôžička Plus deň splátky zmeniť a zlepšiť tak komfort pri splácaní Vášho úveru. O zmenu dátumu splácania pôžičky môžete požiadať prostredníctvom tohto formulára.

Súhlas manžela/manželky je potrebný od výšký úveru 10 000 EUR.

Ak je Váš príjem pripisovaný na mKonto, nevyžadujeme žiadne ďalšie dokumenty preukazujúce Váš príjem

Ak Váš príjem nie je pripisovaný na mKonto:

 • príjem zo závislej činnosti: posledné 3 kompletné výpisy z účtu, na ktorý je pripisovaný príjem alebo potvrdenie o výške príjmu na našom formulári
 • príjem zo závislej činnosti v zahraničí: posledné 3 kompletné výpisy z účtu, na ktorý je pripisovaný príjem aj potvrdenie o výške príjmu na našom formulári
 • príjem z podnikania: posledné podané daňové priznanie, potvrdenie o zaplatení dane
 • invalidný, starobný, výsluhový alebo vdovský dôchodok: doklad o priznaní dôchodku a posledný kompletný výpis z účtu, na ktorý je dôchodok pripisovaný
 • príjem z podielu na zisku: daňové priznanie spoločnosti, zápis z valného zhromaždenia o rozdelení zisku, výpisy z účtu potvrdzujúce prijatie výplaty
 • príjem z prenájmu: posledné podané daňové priznanie, potvrdenie o zaplatení dane a nájomná zmluva

mBank si vyhradzuje právo  vyžiadať si aj ďalšie dokumenty, tu priamo neuvedené.

Na poskytnutie produktu mPôžička Plus nemá žiadateľ právny nárok. mBank si vyhradzuje právo neoznamovať dôvody prípadného zamietnutia žiadosti.

Hodnotenie:

4.6/5 - (12 votes)
function jsShowMore() { var dots = document.getElementById("dots"); var moreText = document.getElementById("more"); var btnText = document.getElementById("loan-list-item-more"); if (dots.style.display === "none") { dots.style.display = "inline"; btnText.innerHTML = "Read more"; moreText.style.display = "none"; } else { dots.style.display = "none"; btnText.innerHTML = "Read less"; moreText.style.display = "inline"; } }
Advertisment ad adsense adlogger