Na čo si dávať pozor pri kúpe bytu alebo domu

869

Kúpa nehnuteľnosti je jedno z najdôležitejších rozhodnutí v živote človeka, preto si treba tento krok veľmi dobre zvážiť. Pred samotnou kúpou konkrétneho bytu alebo domu si treba zistiť mnoho dôležitých vecí, aby ste nenaleteli ziskuchtivým podvodníkom a aby vašu radosť z nového bývania nevystriedal smútok.

Vyhľadanie bytu vašich snov prostredníctvom inzerátu nie je tým najdôležitejším krokom. Dôležitejšie je to, čo príde po tom, a to je cesta k nadobudnutiu vlastníckeho práva nehnuteľnosti. Práve v tomto procese musíte byť najviac opatrní a preveriť si aj najmenší detail.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie

Overte si technický stav bytu a spoločných priestorov

Na stav bytu po technickej stránke si musíte posvietiť už pri prvej obhliadke. Okrem základných informácií od makléra „vyspovedajte“ aj správcu bytového domu. Ten má informácie o problémoch so zatekaním, vytápaním, plesňami či švábmi z prvej ruky. Taktiež vám podá informácie o plánovaných rekonštrukciách spoločných priestorov, s čím sú spojené zvýšené náklady do fondu opráv. Výška mesačných nákladov za byt je jednou z najdôležitejších informácií.

Keďže do nehnuteľnosti investujete svoje celoživotné úspory, odporúča sa priplatiť si za odborný súdnoznalecký posudok technického stavu bytu či domu.

Prostredie bytového domu

Je potrebné overiť si hlučnosť ulice, dostatok parkovacích miest v okolí bytovky, orientáciu bytu a s tým spojenú  teplotu v byte počas všetkých ročných období. Neprimerané teplo  alebo zima vás môže postupom času nemilo prekvapiť.

Či už kupujete byt alebo dom, treba si posvietiť aj na plánované stavby v okolí. Pokiaľ  sa nehnuteľnosť nachádza v novovybudovanej časti je vysoký predpoklad, že v okolí sa bude v blízkej budúcnosti ešte stavať. S tým sú spojené ďalšie nepríjemnosti, minimálne hluk pri stavebných prácach.

Susedia

Je vhodné sa správcu bytu alebo bytového dôverníka opýtať na susedov. Konkrétne susedské vzťahy, sťažnosti na neprimeraný hluk, neporiadok, prípadne neplatičov. Netreba zabudnúť ani na chov zvierat  v okolí bytu.

Právne vysporiadanie spoločných priestorov, pozemku,  prístupovej cesty

Aj toto musí byť zahrnuté v kúpno-predajnej zmluve, s tým môžu byť spojené aj obmedzenia – zákaz parkovať na vlastnom pozemku, právo prechodu iných osôb…

Preverte si predávajúceho

Originálny list vlastníctva vám prezradí, či je predávajúci ozajstný a jediný majiteľ nehnuteľnosti, či je oprávnený danú nehnuteľnosť predať. Ak nie je jediný majiteľ, ale spolumajiteľ, potrebujete písomný súhlas s predajom od ostatných majiteľov nehnuteľnosti.  List vlastníctva môžete získať osobne na správe katastra alebo prostredníctvom internetovej stránky www.katasterportal.sk

Pozor na ťarchy

V zadováženom liste vlastníctva sa nachádzajú informácie o prípadných ťarchách na nehnuteľnosť – ťarcha na dožitie, záložné právo, predkupné právo, exekúcia a podobne.

U správcu si overte či byt nemá podlžnosti na nájomnom. Potvrdenie o ich úhrade je povinná príloha k nového zápisu vlastníka do katastra.

Podpis kúpno-predajnej zmluvy a prevod peňazí

Kúpno-predajnú zmluvu si dôkladne prečítajte a pred podpísaním sa každopádne poraďte s právnikom. Majiteľom nehnuteľnosti sa nestanete hneď po podpísaní zmluvy, ani bezprostredne po platbe, ale až vo chvíli, keď prebehne zápis do katastra. Kým nemáte nehnuteľnosť zapísanú v katastri ako nový majiteľ, peniaze nepúšťajte z rúk. Samotný prevod peňazí sa dá zabezpečiť niekoľkými spôsobmi. Najčastejším spôsobom je vložiť platbu za byt pri podpise zmluvy na vinkulačný účet alebo do úschovy notára. Po podpise zmluvy podajte návrh na vklad do katastra, kým samotný proces prebehne, peniaze za byt má v úschove banka alebo notár. Tí peniaze uvoľnia vo chvíli, keď im prinesiete nový list vlastníctva, v ktorom ste už uvedený ako nový majiteľ.

Ak spôsob platby nemáte dohodnutý s treťou osobou (banka alebo notár), pridajte do zmluvy podmienku odstúpenia od nej pre prípad neuhradenia kúpnej ceny za nehnuteľnosť.

Aký je postup pri prevode vlastníctva:

  1. Vypracovanie a podpísanie kúpnej zmluvy. Zmluva má písomnú formu a podpisy oboch strán musia byť notársky overené!
  2. V zmluve je uvedený aj spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch, pozemkoch pod bytovým domom a priľahlom pozemku.
  3. Vlastníctvo nehnuteľnosti nadobudne kupujúci až po rozhodnutí katastra o povolení vkladu, nie bezprostredne po uhradení sumy za nehnuteľnosť!
  4. Pri vklade na kataster je potrebné dodať aj predajnú zmluvu s prílohami a uhradiť správny poplatok.

Ak chcete nakupovať nehnuteľnosť bez realitnej kancelárie

Musíte si byť vedomý, že okrem ušetrenia provízie realitnej kancelárie (províziu platí predávajúci) podstupujete riziko nesprávne vypracovanej zmluvy a mimoriadnej časovej náročnosti. Musíte si dôkladne naštudovať, čo tento proces kúpy obnáša – vypracovanie zmlúv (rezervačná zmluva, kúpna zmluva) vypracovanie znaleckých posudkov, návrhu na vklad  a najmä poznať všetky potrebné zákony.

Hypokalkulačka

Ak plánujete kúpu nehnuteľnosti neváhajte využiť našu online hypokalkulačku, ktorá je nezáväzná a zadarmo. Tím odborníkov na financovanie nehnuteľností Vám ponuku ušije na mieru tak aby bola pre Vás najvýhodnejšia.

4.9/5 - (40 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *