Návod: Predčasne splatenie úveru/pôžičky od Home Creditu

1791

Máte pôžičku od spoločnosti Home Credit a chceli by ste ju predčasne splatiť? Nie je to žiaden problém. Môžete tak spraviť kedykoľvek a ešte aj ušetríte na preplatení úveru.

Mimoriadne či predčasné splatenie pôžičky využívajú klienti najviac vtedy, ak sa dostanú k väčšiemu objemu finančných prostriedkov. Cieľom je vyplatiť úver skôr, ako skončí lehota splatnosti dohodnutá pri uzatvorení zmluvy o úvere. Spoločnosť Home Credit umožňuje predčasné splatenie úveru bez problémov a kedykoľvek, kedy budete môcť.

Stačí oznámiť zámer, nie dôvod

Úver je možné splatiť predčasne kedykoľvek, pričom nie je potrebné udávať dôvod takéhoto kroku. Spoločnosť nezaujíma, ako ste prišli k väčšej čiastke peňazí a ani to, prečo ste sa rozhodli úver predčasne vyplatiť.

Jediné, čo treba spraviť, je oznámiť zámer, čiže to, že chcete pôžičku splatiť pred ukončením pôvodnej doby splácania. Tento zámer treba oznámiť 30 dní vopred a to buď telefonicky alebo písomne. Bez tohto kroku by sa nejednalo o splatenie celého úveru, ale len o vloženie extra splátky, ktorá by bola použitá na úhradu istiny aj úrokov.

Na sankcie a poplatky zabudnite

Bojíte, že sa vám nemusí predčasné vyplatenie pôžičky vyplatiť kvôli poplatkom? Nemusíte sa. Tak, ako Home Credit nespoplatňuje poskytnutie pôžičky, postupuje aj pri jej predčasnom splatení. Spoločnosť neúčtuje za predčasné splatenie úveru žiaden poplatok, pokutu, penále ani žiaden sankčný úrok.

Naopak, ak sa rozhodnete pre predčasné vyplatenie pôžičky, môžete ušetriť. Úroky platíte iba do momentu predčasného splatenia. V praxi to teda znamená, že čím skôr si pôžičku celú splatíte, tým menej zaplatíte na úrokoch a teda tým menej preplatíte celý úver.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie

Postup predčasného splatenia pôžičky Home Credit

  1. Stiahnite si žiadosť o predčasné splatenie pôžičky
  2. Vyplňte žiadosť vrátane osobných údajov a čísla úverovej zmluvy k pôžičke
  3. Odošlite vyplnenú žiadosť poštou alebo informujte Home Credit telefonicky
  4. Počkajte na vyčíslenie zostatku, ktorý treba vyplatiť
  5. Vyplaťte tento zostatok
  6. Po prijatí platby vám spoločnosť pošle potvrdenie o ukončení úverovej zmluvy

Nielen úplné splatenie, ale aj mimoriadna splátka

Okrem predčasného splatenia celého úveru je možné vložiť aj mimoriadnu splátku. O tomto kroku musíte Home Credit informovať, inak bude táto suma použitá na úhradu splátok úveru a úrokov tak, ako sú stanovené v zmluve.

Pokiaľ budete chcieť, aby vám mimoriadna splátka znížila iba istinu, musíte o tom informovať spoločnosť tak, ako v prípade predčasného splatenia. Mimoriadnu splátku je potrebné potom vložiť do 30 dní od oznámenia zámeru.

Zníženie a odloženie je možné tiež

Ak chcete hýbať s výškou splátky úveru, máte v Home Credite aj túto možnosť. Po riadnom zaplatení aspoň 4 mesačných splátok a splnení ďalších podmienok môžete požiadať o zvýšenie alebo zníženie mesačnej splátky.

Ak chcete úplne odloženie splátky, napríklad pre krátkodobé finančné problémy, môžete tak spraviť už po prvých 6 riadne splatených mesačných splátkach. Za celú dobu splatnosti úveru je možné dokopy odložiť až 4 splátky.

4.6/5 - (7 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *