Neplatičov pôžičiek ubúda

812

Podiel neplatených pôžičiek na trhu spotrebných úverov naďalej pokračoval v prvom polroku v poklese. Ako nás informovala Národná banka Slovenska, ku koncu júna tento podiel predstavoval hodnotu 3,8% , zatiaľ čo pri úveroch na bývanie poklesol na 2.5%.

K poklesu rizikovosti prispel hlavne fakt, že došlo k zníženie pôžičiek s podielom hodnoty úveru k hodnote nehnuteľnosti nad 90%. Avšak pri spotrebiteľských úveroch naopak podiel zlyhaných úverov vzrástol z úrovne 7,3 % (december 2015) na 8,1 % (jún 2016).

Úverové štandardy na spotrebiteľsky úveroch sa podľa Národnej banky Slovenska zásadnejšie nemenili no banky v prieskume o bankových úveroch vykázali plošný pokles úrokov pre viac aj menej rizikových klientov. To sa týkalo oboch hlavných kategórií úverov, ale hlavne pri úveroch na bývanie bol vývoj vďaka tlaku konkurencie. Banky pritom zaznamenali značne veľký dopyt po úveroch, ktorý bol samozrejme podmienený progresom na trhu nehnuteľnosti, rastúcou spotrebiteľskou dôverou, nízkymi úrokovými sadzbami a s pomaly rastúcim trendom refinancovania nevyhodnotených existujúcich úverov.

Čo sa týka podnikateľského sektoru, tak podiel problémových úverov pokračoval v medziročnom poklese a k júnu tohto roka poklesol na úroveň 7,1%. NBS pripisuje pokles v podnikovom segmente do veľkej miery priaznivej situácii v ekonomike a podnikateľskom sektore.

5/5 - (3 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *