Poistenie pôžičky od Home Creditu

847

Bojíte sa, že vážne ochoriete alebo sa vám stane úraz a vy nebudete mať dostatočný príjem pre splácanie úveru od Home Credit? V takom prípade na to myslite vopred.

Ak chcete mať pokojný spánok a istotu, že aj neočakávaný výpadok príjmu vám nenaruší riadne splácanie pôžičky, môžete využiť poistenie schopnosti splácať úver. Toto poistenie je možné dojednať pre všetky druhy pôžičiek od spoločnosti Home Credit. Krátkodobejší ale aj dlhodobejší výpadok príjmu vás vďaka dobrému poisteniu neohrozí.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie

Balíčky Plus a Premium

Poistenie úveru v Home Credite je možné dojednať v dvoch balíčkoch. Prvý sa nazýva Plus a ide o základné a najlacnejšie poistenie. V tomto súbore sú zahrnuté riziká smrti úrazom, invalidity následkom choroby alebo úrazu a pracovnej neschopnosti spôsobenej úrazom alebo chorobou.

Rozšírený balíček Premium pokrýva oveľa širší súbor poistných udalostí. V tomto prípade poistenie chráni splácanie pôžičky v prípade smrti úrazom, invalidity následkom úrazu či choroby, pracovnej neschopnosti vzniknutej úrazom alebo chorobu a aj v prípade straty príjmu zo zamestnania alebo podnikania.

Poistné podľa typu úveru a balíka

Poistné závisí od toho, aký konkrétny typ úveru si klient zoberie a od toho, ktorý poistný balíček si zvolí. V prípade balíka Plus je poistné od 3,07 do 3,98 % z aktuálnej splátky úveru. Pre balíček Premium je poistné v intervale od 7,14 % do 7,58 % z výšky mesačnej splátky.

Aby prišlo k vyplateniu poistného plnenia v prípade konkrétnej poistnej udalosti, musia byť splnené aj niektoré špecifické podmienky. Napríklad pri pracovnej neschopnosti musí tento stav trvať dlhšie ako 60 kalendárnych dní. To isté platí aj v prípade straty zamestnania alebo konca podnikania.

Toto by ste o poistení mali ešte vedieť:

  • poistné sa uzatvára na celú dobu splatnosti pôžičky
  • ak nastane smrť úrazom, poisťovňa vyplatí celý zostatok dlhu
  • to isté platí aj v prípade trvalej a uznanej invalidity
  • v prípade pracovnej neschopnosti za vás poisťovňa uhradí najviac 12 splátok
  • rovnako to platí aj pri strate zamestnania alebo skončení podnikania
  • pri poistení straty zamestnania nesmie ísť o stratu príjmu z vlastnej vôle
4.2/5 - (5 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *