Poistenie úveru od mBank

836

Chcete si požičať mPôžičku, ale bojíte sa, že sa v budúcnosti môžu vyskytnúť niektoré nečakané životné situácie, ktoré by mohli skomplikovať jej splácanie? Poistite sa!

mBank ponúka svojim budúcim klientom možnosť dojednať si poistenie schopnosti splácania pôžičky pre všetky spotrebné úvery, ktoré má v ponuke. Vďaka tomuto poisteniu získate istotu, že choroba, úraz alebo iná udalosť, ktorá by zhoršila váš príjem, nemusia znamenať ešte koniec sveta. Správny výber poistenia je pritom základ ochrany pre celú dobu splácania.

Varianty poistného krytia

mBank umožňuje zvoliť si k pôžičke dva varianty poistenia. Prvý variant obsahuje základný súbor poistenia. Tento súbor kryje prípady smrti poistenca, trvalej invalidity poistenca a pracovnej neschopnosti. Minimálna doba trvania pracovnej neschopnosti musí byť aspoň 30 kalendárnych dní, čo je vlastne ochranná doba.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie

Druhý variant obsahuje už komplexný súbor poistenia, ktorý pamätá na väčší okruh nepríjemných životných udalostí. Okrem vyššie zmienených prípadov je to aj strata zamestnania poistenca, avšak nezamestnanosť musí trvať minimálne 60 kalendárnych dní.

Koľko vás bude poistenie úveru stáť?

Podobne ako v prípade iných bánk, aj mBank spoplatňuje poistenie svojej pôžičky na základe dvoch kritérií. Prvým je výška úveru, kde platí, že výška poistného je v určitom percentuálnom pomere k výške mesačnej splátky pôžičky.

Druhým kritériom je práve rozsah poistenia. Pre základný súbor poistenia je výška poplatku za poistenie stanovená na 4,5 % z mesačnej splátky mPôžičky. Ak sa rozhodnete pre komplexný súbor poistenia, výška poistného bude 7,5 % z mesačnej splátky úveru. Poistenie je potrebné samozrejme dojednať hneď pri podpise zmluvy o poskytnutí úveru.

Toto by ste o poistení mali ešte vedieť:

  • aby ste sa mohli poistiť, musíte mať do 60 rokov
  • netreba absolvovať lekársku prehliadku
  • v prípade úmrtia alebo invalidity uhradí poisťovňa za klienta celý zostatok úveru
  • pri pracovnej neschopnosti uhradí poisťovňa najviac 12 mesačných splátok
  • v prípade straty zamestnania poisťovňa uhradí maximálne 6 mesačných splátok
  • plnenie poistného za jednu mesačnú splátku nesmie byť viac ako 1.850 €
4.4/5 - (13 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *