1. krok
Vyplňte žiadosť

2. krok
Kontaktovanie

3. krok
Vyplatenie peňazí

Odporúčame pôžičku Raiffeisen

až do 30.000 €
pôžička na čokoľvek

úrok od 5,9%
bez skrytých poplatkov

12 – 96 mes.
doba splatnosti

0€ poplatky
za poskytnutie

Online Kalkulačka

Poštová banka pôsobí na Slovensku už 23 rokov a s vyše 1 miliónom klientov patrí k najsilnejším bankám vôbec. Svoju kvalitu Poštová banka reprezentuje aj na trhu pôžičiek, ktoré poskytuje za veľmi atraktívnych podmienok pre žiadateľov.

Pôžička na čokoľvek od Poštovej banky inak nazvaná aj “Dobrá pôžička” je bezúčelový úver, ktorý začína na 300 € až do maximálnej výšky 30.000 €. Väčšine zo žiadateľov stačí na schválenie iba občiansky preukaz. Doba splatnosti sa pohybuje v rozmedzí 1 až 8 rokov, pričom pôžičku vybavíte bez poplatkov za poskytnutie. Pre žiadateľov zamestnaných v SR dokonca netreba potvrdenie o príjme, podmienka však je, že pôžičku musíte čerpať priamo na účet od Poštovej banky.

Pri vybavovaní pôžičky od Poštovej banky nepotrebujete ručiteľa či založenie nehnuteľnosti, ako sme už na úvode spomínali pôžička je naozaj na čokoľvek a nemusíte tak dokladovať účel. Žiadatelia si môžu poistiť splácanie úveru a v nepriaznivých životných udalostiach môžu dokonca požiadať o odklad splátok až na 6 mesiacov bez poplatku, čo vnímame za veľmi užitočnú výhodu.

TIP: zbavte sa vašich starých a nevýhodných úverov a využite konsolidačnú pôžičku od Poštovej banky

Online Kalkulačka

O spoločnosti Poštová banka:

Poštová banka, a.s. je banka, ktorá vznikla v roku 1992 a svoju činnosť na slovenskom finančnom trhu začala 1. januára 1993. V súčasnej dobe patrí medzi 5 najväčších bánk na Slovensku s viac ako 1 miliónom klientov. Disponuje 215 bankomatmi, má 44 pobočiek a 1500 pôšt s 1600 poštomatmi, z ktorých je možne si vybrať hotovosť a umožňujú službu CashBack. História Poštovej banky však siaha do roku 1918, kedy vznikol z pražskej pobočky viedenskej Poštovej sporiteľne samostatný peňažný ústav – Poštový úrad šekový. Zabezpečoval vkladovú službu, bankovo-obchodné činnosti a úschovu i správu súdnych a správnych depozít. V roku 2000 Poštová banka, a. s., Bratislava podpísala dlhodobú zmluvu o vzájomnej spolupráci so Slovenskou poštou, š. p. Od tohto obdobia Poštová banka a Slovenská pošta spolupracujú ako zmluvní strategickí partneri v oblasti predaja vybraných bankových produktov a služieb na poštách v rámci spoločnej marketingovej koncepcie.

Poštová banka Kontakt a Infolinka:

Adresa:

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

Tel: 0850 111 666

email: info@pabk.sk

IČO: 313 40 890
IČ DPH: SK7020000680

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B

Infolinka:

Tel: 0850 111 666

pondelok až piatok:
od 7.00 do 19.00 hod.
sobota: od 8.00 do 13.00 hod.

Poštová banka pobočky:

Adresa:
Poštová banka
Námestie SNP 35
811 01 Bratislava – Staré Mesto

Adresa:
Poštová banka
Štúrova 1, OC Dargov
040 01 Košice – Staré Mesto

Adresa:
Poštová banka
Štefánikova trieda 65
949 01 Nitra

Adresa:
Poštová banka
Hlavná 33
917 01 Trnava

Adresa:
Poštová banka
Na priekope 19
010 01 Žilina

Adresa:
Poštová banka
Vajanského 71
058 01 Poprad

Adresa:
Poštová banka
Hlavná 54
080 01 Prešov

Adresa:
Poštová banka
P. O. Hviezdoslava 2/A
934 01 Levice

Adresa:
Poštová banka
Námestie sv. Anny 23
911 01 Trenčín

Adresa:
Poštová banka
T. G. Masaryka 955/8
960 01 Zvolen

Adresa:
Poštová banka
Meisslova 1/A
902 01 Pezinok

Adresa:
Poštová banka
Komárňanská 2
940 02 Nové Zámky

Adresa:
Poštová banka
A. Kmeťa 5397/23
036 01 Martin

Najčastejšie otázky:

V prvom rade Vám odporúčame navštíviť pobočku Poštovej banky, kde sa s predajcom môžete porozprávať o prenastavení úveru tak, aby vyhovoval Vašim potrebám. V prípade, ak na predčasnom splatení budete aj naďalej trvať, na obchodnom mieste (pošta, pobočka) je potrebné podať žiadosť o predčasné splatenie úveru. Po spracovaní žiadosti Vám banka zašle listovú zásielku zo zostatkovou hodnotou úveru. Banka má na spracovanie žiadostí 30 dní. Návod: Predčasné splatenie úveru/pôžičky od Poštovej banky

O odklad splátok je možné požiadať na obchodnom mieste (pošta, pobočka), cez tlačivo „Žiadosť o zmenu k úveru“. O odklad splátok je možné požiadať po zaplatení minimálne šiestich zaplatených splátkach. Minimálne je možné požiadať o odklad splátok na jeden mesiac a maximálne na šesť mesiacov. Banka žiadosť o odklad posúdi a po splnení interných podmienok banky Vám bude odklad schválený.

Poštová banka požaduje od klienta pri zriadení podnikateľského účtu predložiť:

  • vyplnenú zmluvu o účte,
  • doklad, preukazujúci oprávnenie klienta vykonávať podnikateľskú činnosť, nie starší ako tri mesiace,
  • platný doklad totožnosti klienta,
  • vyplnený podpisový vzor.

Zmluva o účte nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom zúčtovania prvého vkladu v minimálnej výške 33,19 €. Klient vloží prvý vklad (v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom) na podnikateľský účet po predchádzajúcom pridelení čísla účtu. Ak majiteľ účtu do jedného mesiaca od podpísania zmluvy o účte nevloží prvý vklad na svoj podnikateľský účet, platnosť zmluvy o účte zaniká s okamžitou účinnosťou.

Na obchodnom mieste (pošta, pobočka) cez tlačivo „Podanie“ požiadate o vrátenie platby, pričom je potrebné uviesť informácie o platbe, ako je dátum zaslania peňazí, výšku poslanej sumy a číslo účtu, na ktorý bola daná suma poslaná. Ak účet v danej banke neexistuje, peniaze sa vrátia na účet automaticky. Za sprostredkovanie žiadosti o vrátenie platby je účtovaný poplatok podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov Poštovej banky.

Majiteľ účtu si svoje prvotné heslo k výpisom zvolí sám pri otvorení účtu a nájde ho uvedené priamo v zmluve o osobnom účte. V prípade potreby môže požiadať majiteľ účtu o zmenu hesla cez internet banking alebo osobne na obchodnom mieste.

Cez internet banking môže majiteľ účtu zmenu vykonať nasledovne:

Formulár žiadosti majiteľa účtu o zmeny v internet bankingu je prístupný cez menu, ktoré si môže rozkliknúť: „Žiadosti majiteľa účtu->Zmeny údajov k účtu“. V zobrazenom formulári je potrebné vybrať požadovanú zmenu.

Po vyplnení je potrebné potvrdiť tlačidlo „Pripraviť na podpis“. Po kontrole žiadosti doplňte, podľa typu autorizácie pre účet, autorizačný kód.

Hodnotenie:

4.8/5 - (203 votes)
function jsShowMore() { var dots = document.getElementById("dots"); var moreText = document.getElementById("more"); var btnText = document.getElementById("loan-list-item-more"); if (dots.style.display === "none") { dots.style.display = "inline"; btnText.innerHTML = "Read more"; moreText.style.display = "none"; } else { dots.style.display = "none"; btnText.innerHTML = "Read less"; moreText.style.display = "inline"; } }
Advertisment ad adsense adlogger