Slováci a finančná gramotnosť

770

S finančnou gramotnosťou a vzdelávaním je nutné začať už v škole, pozornosť treba venovať aj príkladom hospodárenia v rodinách, ktoré býva do veľkej miery nezodpovedné. Ľudia na otázku či rozumejú financiám odpovedajú áno. No pravdou je skôr opak. V mnohých prípadoch nepoznajú ani základné pojmy. K úverom a pôžičkám pristupujú nezodpovedne čo môže viesť k nekonečnému zadlžovaniu v dlhovej špirále. Výsledkom extrémnych prípadoch je strata strechy nad hlavou či iného cenného majetku. Pôžičku má dnes už skoro každý. Až tridsať percent Slovákov mesačne dá na splatenie úveru až tretinu výplaty. Zároveň 25% domácností nemá finančnú rezervu, ktorá by mala byť v objeme polročného príjmu domácnosti.

Slováci kladú stále malú váhu na plánovanie s peniazmi. Každý živiteľ rodiny by mal mať vytvorenú tzv. stabilnú trojnožku, ktorá pozostáva z poistenia pre prípad úrazu alebo chorôb, sporenie na zlepšovanie bývania a dôchodkové sporenie.

Národná banka Slovenska sprísnila podmienky pre pochybné finančné inštitúcie, tým pádom sa trh vyčistil najmä o veľký počet nebankoviek. Ale aj napriek tomu sa veľa Slovákov rozhoduje pre úver podľa emócií resp. vyberajú podľa menej podstatných parametrov úveru ako bezúčelovosť pôžičky. Zistiť si v prvom rade treba celkové náklady na úver a taktiež vytvoriť finančnú rezervu. Mnohí z nás parametrom pôžičiek a finančným výrazom nerozumejú. Potom nastávajú situácie, kedy sa ľudia ocitnú v nevýhodnej pozícií vzhľadom k pôžičke a môžu sa dostať do finančných problémov.

5/5 - (1 vote)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *