Študentské pôžičky od štátu dostáva čoraz menej žiadateľov

832

Už dva roky Fond na podporu vzdelávania nedokáže uspokojiť vyše 40% študentov a pedagógov, ktorí  ho žiadajú o pôžičky. Na internete koluje veľa príbehov nešťastných študentov, ktorých žiadosť o študentskú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania nebola schválená. Problém však pokračuje ďalej a na druhej strane sú aj nespokojní pedagógovia, ktorí sa môžu v tom istom fonde uchádzať o čerpanie výhodnej pôžičky v maximálnej výške do 15 000 €, niektorí uvádzajú, že sa im pôžičku nepodarilo získať ani po niekoľkých pokusoch. Ani tento rok to nebude o nič lepšie, Fondu na podporu vzdelávania klesli finančne zdroje na pôžičky až do takej miery, že v akademických rokoch 2013/2014 a 2014/2015 fond dokázal uspokojiť len necelých 60% žiadateľov.

Podmienky pôžičky pre vysokoškolákov:

  • Študenti prvého, druhého aj tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.
  • Maximálna výška je 2300 eur, ktorú si môže študent požičať na akademický rok, minimum je 500 eur.
  • V prípade študentov na zahraničnej vysokej škole musí byť ich štúdium podľa rozhodnutia ministerstva školstva svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.
  • O pôžičku treba požiadať v termíne do 31. októbra.
  • Pôžička musí byť zabezpečená ručiteľom.
  • Lehota splatnosti od 5 až do 10 rokov.

Doposiaľ najhoršia situácia bola vlani, keď pôžičku dostalo len 1425 študentov, čo je o 500 menej ako rok pred tým. Fond taktiež znížil maximálnu sumu pôžičky, ktorú si študent môže požičať, pred dvoma rokmi bola maximálna pôžička až 3000 €, nasledujúci akademicky rok to bude už len 2300 €.

Žiadosti od pedagógov nie sú na tom o nič lepšie, Minulý rok Fond obdržal 699 žiadosti v celkovej výške 5,86 milióna €, uspokojiť však mohol len 276 vo výške 2,3 milióna. V nasledujúcom akademickom roku je pre študentov vyčlenených 2,7 milióna EUR, čo je o 800 tisíc menej ako minulý rok. Naopak pre učiteľov sa finančne prostriedky navýšili o 200 tisíc EUR na celkovú sumu 2,5 milióna EUR.

Prečo vlastne niesu peniaze?

Fond od samého začiatku hospodári len s finančnými zdrojmi, ktoré zdedil od svojich predchodcov Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov, obe fondy v čase vzniku získali finančnú dotáciu od Fondu narodeného majetku vo výške 23,24 mil. EUR. Od vtedy fond nezískal žiadne dodatočne dotácie, preto klesajúci objem prostriedkov je pochopiteľný z toho dôvodu, že všetky príjmy, ktorými fond disponuje sú iba príjmy zo splátok pôžičiek, ktoré poskytol v predošlých rokoch. Tu však treba brať do úvahy, že študenti počas štúdia pôžičky nesplácajú, preto rozdiel medzi vyplatením pôžičky a začiatkom splácania je v priemere až 3,5 roka.

Situácia sa môže zlepšiť

Nepriaznivá situácia by sa mohla zlepšiť po prijatí novely zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorá sa v priebehu augusta dostane do legislatívneho procesu a rokovania medzi ministerstvom školstva a ministerstvom financií. Ma vylepšiť najme viaczdrojové financovanie fondu a plus vylepšiť podmienky na poskytovanie pôžičiek na základe požiadaviek vysokoškolákov a pedagógov. Fond doposiaľ pôžičkami pomohol vyše 20 000 študentom a 3000 pedagógom.

 

4.9/5 - (15 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *