Žiadatelia o pôžičku s nízkym príjmom to budu mať ťažšie

786

Ministerstvo financií má v pláne, aby sa spotrebne úvery a pôžičky poskytovali obozretnejšie. Hnacím motorom pre toto rozhodnutie je odporučenie Národnej banky Slovenska z roku 2014, na základe ktorého ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch. Jedna sa o materiál po dohode s Národnou bankou Slovenska, ktorá v roku 2014 vydala odporúčania k rizikám spojených s vývojom na trhu spotrebných úverov, avšak odporúčania nemajú záväzný charakter a nieje možne za ich porušovanie uplatniť pokuty. Novela zákona sprísňuje poskytovanie spotrebných úverov a jej platnosť sa navrhuje od 1. decembra 2016.

Ako uviedol rezort financií v predkladacej správe k novele zákona, spotrebiteľské úvery tvoria významný podiel na celkovom poskytovaní úverov v rámci slovenskej ekonomiky. Objem spotrebiteľských úverov poskytnutých bankami, ale aj nebankovými spoločnosťami za posledný rok dosiahol medziročný rast 12 % až 15 %. „Z pohľadu stability slovenského finančného sektora je preto nevyhnutné, aby bol tento rast postavený na zdravých a udržateľných základoch a nebol len dôsledkom neobozretného zmierňovania podmienok poskytovania spotrebiteľských úverov veriteľmi, ktoré bolo v mnohých prípadoch identifikované ako negatívny dopad na spotrebiteľa,“ uvádza rezort financií v predkladacej správe.

Jedným z najhlavnejších ustanovení je povinnosť určiť ukazovateľ schopnosti splácať úver. Banky a nebankové spoločnosti budu musieť pred poskytnutím pôžičky vypočítať ukazovatele schopnosti splácať úver na základe zákonom presne stanoveného vzorca. Zákon taktiež ukladá podmienku tento ukazovateľ nielen vypočítať pri poskytovaní úveru, ale ho aj pravidelne aktualizovať resp. prehodnocovať. Zákon ďalej ustanovuje, že spotrebiteľské úvery môžu poskytovať len spoločnosti s povolením (licenciou). Dôležitý je aj fakt, že nové opatrenia platia nielen pre nové úvery, ale aj pri refinancovaní ak sa úver navyšuje.

5/5 - (1 vote)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *