Poistenie Profi Credit pôžičky

842

Ak uvažujete o spotrebiteľskom úvere od spoločnosti Profi Credit a bojíte sa o stabilitu svojho príjmu do budúcnosti, môžete si dojednať veľmi výhodné poistenie úveru.

Nebanková spoločnosť Profi Credit je veľmi známy a obľúbený poskytovateľ rôznych druhov úverov a pôžičiek pre súkromné osoby aj podnikateľov. Pre všetkých, ktorí si chcú požičať a zároveň chcú mať istotu, že ani neočakávaná životná udalosť im neskomplikuje splácanie dlhu, je pripravené poistenie schopnosti splácať úver pre rôzne situácie.

3 druhy životných udalostí

Poistenie úveru je možné dojednať ku každému spotrebiteľskému úveru od spoločnosti Profi Credit. Toto poistenie sa vzťahuje na tri druhy životných udalostí. Prvou je strata života, čiže smrť, druhou je úplná trvalá invalidita a treťou je práceneschopnosť, nazývaná aj PN.

V prípade práceneschopnosti sa myslí pracovná neschopnosť trvajúca nepretržite aspoň 30 kalendárnych dní. Pod pojmom úplná trvalá invalidita sa myslí stav straty schopnosti vykonávať akúkoľvek prácu alebo zamestnanie o viac ako 70 %, čo musí potvrdiť vo svojom posudku aj Sociálna poisťovňa.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie

Podmienky a cena poistky

Čo sa týka ceny poistenia, Profi Credit poskytuje poistenie úveru prostredníctvom poisťovateľa MetLife. V tomto prípade závisí poistné od výšky úveru a ak sa rozhodnete pre poistenie úveru, poisťujete sa proti všetkým trom rizikám – strata života, úplná trvalá invalidita aj práceneschopnosť.

Sadzba poistného závisí od výšky istiny celého úveru. Mesačné poistné je vo výške 0,955 % z výšky istiny a platí sa naraz spolu so splátkou úveru. Poistiť sa môže každý, kto má menej ako 62 rokov, nie je práceneschopný a splní aj ďalšie podmienky uvedené v prihláške do poistenia.

Toto by ste o poistení mali ešte vedieť:

  • poistenie platí počas celej doby splácania úveru
  • poistenie nie je možné uzavrieť pre starobných a invalidných dôchodcov
  • poistenie automaticky končí dňom dovŕšenia 75 roku života poistníka
  • poistné plnenie pre riziko smrti pokrýva celý zostatok úveru
  • to isté platí aj v prípade úplnej trvalej invalidity
  • v prípade práceneschopnosti je poistné plnenie v úhrade mesačných splátok
4.4/5 - (11 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *