Hypotéka pre živnostníkov a podnikateľov

1638

Mnoho živnostníkov a podnikateľov zvažuje kúpu nehnuteľnosti prostredníctvom financovania z hypotéky. Hypotéku dostať samozrejme môžu, ale čo všetko potrebujú dokladovať a aký proces žiadania o hypotekárny úver ich čaká? Určite zložitejší v porovnaní so žiadateľom, ktorý je zamestnanec. Ak o hypotéku žiada zamestnanec, banka si preverí jeho pracovnú zmluvu, výplatné pásky a samotný príjem cez Sociálnu poisťovňu. Žiadosti o hypotéky sa posudzujú čím ďalej tým prísnejšie. A to nevynímajúc samostatne zárobkovo činné osoby a konateľov.

V prípade živnostníkov a konateľov sa banka zameria na posudzovanie celkového hospodárenia so zisťovaním či nie sú takýto žiadatelia nejakým spôsobom zadlžení alebo stratoví. Podnikatelia nemajú tak stabilný príjem ako zamestnanci, preto si dá banka na preverovaní záležať viac. Navyše každý živnostník či podnikateľ sa snaží do najvyššej miery optimalizovať daňové priznanie s cieľom platiť čo najmenšiu daň. Aj z týchto dôvodov aplikujú banky pri posudzovaní žiadostí o hypotéku iné procesy.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie

Živnostník (SZČO) a výpočet príjmu

Pre banku sú z daňového priznania najdôležitejšie údaje základ dane a obrat. Zaujímať ju bude aj ako dlho podnikáte. Ideálna dĺžka podnikania je aspoň 12 mesiacov, ale pre niektoré banky je prípustných aj 6 mesiacov. Položky v daňovom priznaní by samozrejme nemali byť v červených číslach. Položky v strate môžu znamenať zamietnutie žiadosti o hypotekárny úver. Žiadosť o hypotekárny úver samostatne zárobkovo činnej osoby SZČO môže banka vyhodnocovať dvomi spôsobmi:

V prvom prípade je podstatné daňové priznanie, kde sa zo základu dane odpočíta výška zaplatenej dane a výsledná hodnota sa vydelí počtom mesiacov, počas ktorých bola živnosť aktívna. Výsledok výpočtu je priemerný čistý mesačný príjem.

V druhom prípade resp. spôsobe sa počíta s percentami z obratu za posledné daňové obdobie. Výška hodnoty percent záleží na konkrétnej banke. Rátajte s rozpätím 10 – 60%.

Pripravte si tieto podklady:

  • daňové priznanie
  • potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu
  • podklady s ktorými preukážete príjem v období od podania posledného daňového priznania do podania žiadosti o hypotéku (mesačné závierky, výpis z podnikateľského účtu, atď.)

Konateľ, spoločník a výpočet ich príjmu

Banka sa prvom kroku pozrie na to či ste jediným spoločníkom alebo máte len spoluvlastnícky podiel. Ak ste jediný vlastník, banka môže akceptovať 10% z obratu vydelenými dvanástimi mesiacmi. Ak ste spoluvlastník s.r.o. postupuje sa podobne s rozdielom, že výška obratu sa berie z podielu spoločníka. K takémuto spôsobu posúdenia príjmu budete potrebovať dokladovať daňové priznanie s prílohami a účtovné závierky.

Existuje aj ďalší spôsob ako môžu banky posúdiť Vás príjem a to vyplatený podiel na zisku s.r.o. Počíta sa so vzorcom: Zisk / 12 = priemerný mesačný príjem. Doložiť budete musieť doklad o prevode rozdeleného zisku za predchádzajúci kalendárny rok, samozrejme daňové výkazy, zápisnicu z valného zhromaždenia o prerozdelení zisku.

Týmto to však nekončí. Banky ďalej berú do úvahy či žiadateľ nespláca iné úvery s pôžičkami a skúma taktiež úverovú históriu.

Dokladovanie a výpočet príjmu je v každej banke rozdielne. Ľahko sa Vám môže stať, že čo stačilo jednej banke, inej nebude. Preto odporúčame zistiť si podrobné informácie od banky. Alebo sa v prípade žiadosti o hypotekárny úver obráťte na špecialistov, ktorí Vám celý proces uľahčia a urýchlia. Môžete tak urobiť aj využitím hypo kalkulačky.

4.9/5 - (22 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *