Štátny fond rozvoja bývania začal prijímať žiadosti 2017

924

Okresné a mestské úrady na základe Štátneho fondu rozvoja bývania začali príjmať žiadosti o úvery pre rok 2017 s účelom obnovy bytovej budovy, obstaranie nájomného bytu kúpou alebo výstavbou, obstaranie zariadenia sociálnych služieb a obnova zariadenia sociálnych služieb.

Našou snahou je naďalej poskytovať klientom komplexné služby v oblasti financovania výstavby a obnovy bytového fondu s dôrazom na zvyšovanie štandardu bývania a úspory energií pri prevádzke bytových budov,“ hovorí generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kurňaka.

Kam so žiadosťou o úver?

Žiadosti sa podávajú na mestských úradoch v sídle okresu a okresných úradoch v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby v nasledovných termínoch:

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie

Obnovu bytovej budovy – mestské úrady v sídle okresu

od 15. januára do 31. októbra príslušného kalendárneho roka pre všetkých oprávnených žiadateľov

Obstaranie nájomného bytu – okresné úrady v sídle kraja

od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka keď je žiadateľom obec, samosprávny kraj a nezisková organizácia

od 1. apríla do 31. mája príslušného kalendárneho roka keď je žiadateľom iná právnická organizácia (aj iná nezisková organizácia)

Úvery na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb – okresné úrady v sídle kraja
od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, oprávnený žiadateľom je obec a samosprávny kraj

Obstaranie bytu do vlastníctva fyzickej osoby – mestské úrady v sídle okresu
od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, oprávnený žiadateľ je fyzická osoba

Ako postupovať ďalej?

Všetky žiadosti sú po preverení pracovníkom príslušného úradu zaregistrované cez elektronický príjem žiadostí – EPŽ

Následne je pre každú žiadosť pridelené poradové číslo vygenerované v poradovníku ŠFRB.

Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupuje podľa prideleného poradového čísla.

Tak je zabezpečená rovnosť šancí na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska,“  vysvetľuje Juraj Kurňaka.

Zdroj: ŠFRB

4.6/5 - (5 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *