Osobný bankrot: podmienky, skúsenosti, cena

7222

Pre tie fyzické osoby, ktorým dlhy prerástli cez hlavu, je určený osobný bankrot. Jeho cieľom je oddlženie a po novom je vďaka novele platnej od roku 2017 ešte dostupnejší.

Osobný bankrot je nástroj, ktorý u nás funguje od roku 2006. Ide o efektívny spôsob riešenia osobných finančných problémov, ktorý sa týka bežných dlžníkov a najviac ho využívajú obyvatelia USA a západnej Európy. Od marca 2017 u nás platí novela zákona o osobnom bankrote, ktorá odstránila predošlé nevýhody, obmedzenia a osobný bankrot je efektívnejší.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

 • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
 • bez nutnosti ručiteľa
 • bezpečné a diskrétne vybavenie

Pre koho je osobný bankrot určený

Osobný bankrot môže využiť každý dlžník, ktorý má minimálne dva záväzky, pričom aspoň jeden z nich je po splatnosti viac ako 180 dní. Dlžník musí byť v platobnej neschopnosti, čo znamená, že nie je schopný splácať napríklad faktúry, sociálne poistenie, zdravotné poistenie a ďalšie finančné povinnosti.

Osobný bankrot vyhlasuje konkurzný súd na základe podnetu samotného dlžníka. Príslušným súdom je v tomto prípade okresný súd v sídle krajského súdu, pod ktorý spadá dlžník na základe svojho trvalého pobytu.

Podmienkou na vyhlásenie osobného bankrotu je, že sa dlžník snaží svoje finančné problémy riešiť, ale napriek maximálnej snahe sa to nedarí. To znamená, že napríklad nepomohol ani splátkový kalendár alebo iná dohoda o urovnaní záväzkov.

O osobný bankrot môže požiadať každá fyzická osoba, čiže nielen nezamestnaný, ale napríklad aj zamestnanec, živnostník, dôchodca alebo ktokoľvek iný. Povinnosťou však je, aby voči dlžníkovi bolo vedené exekučné alebo iné obdobné vymáhacie konanie.

IDE TO AJ BEZ MAJETKU!
Po novom už zo zákona odpadla podmienka vlastniť majetok v hodnote 1.650 €. Tento minimálny limit bol občas veľkou prekážkou, ktorá znemožňovala využiť nástroj osobného bankrotu najmä tým ľuďom, ktorí na tom boli finančne najhoršie.

Cena a podmienky osobného bankrotu

Za bankrot na úvod platí vopred odmena správcovi bankrotu, ktorá je aktuálne vo výške rovných 500 €. Ešte v roku 2016 platila pôvodná výška odmeny a to 664 €, avšak po novom sa táto suma znížila.

Predmetná odmena je vlastne technicky len preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu celého procesu, pričom túto odmenu je potrebné uhradiť priamo na súd, ktorý bude osobný bankrot riešiť. Ak dlžník nemá vlastné peniaze, môže mu ich požičať Centrum právnej pomoci. Túto pôžičku ale je potrebné následne do 3 rokov uhradiť.

Dlžník sa zbaví osobným bankrotom len tých dlhov, ktoré vznikli pred jeho vyhlásením. Zároveň však platí, že určité pohľadávky dlžníka sú nedotknuteľné a bude ich potrebné splácať aj po procese osobného bankrotu.

Ide o tieto typy pohľadávok:

 • pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné
 • pohľadávky zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví
 • pohľadávky zodpovednosti za škodu spôsobenú úmyselným konaním
 • pohľadávky vo forme peňažných trestov uložených súdom v rámci Trestného zákona
 • pohľadávky Centra právnej pomoci voči dlžníkovi
 • zabezpečené pohľadávky
 • pohľadávky fyzickej osoby, ktorá nebola upovedomená písomne o vyhlásení osobného bankrotu
 • nepeňažné pohľadávky

Zároveň netreba zabudnúť, že osobný bankrot sa týka tak jednotlivcov, ako aj manželov. Manželov sa týka v tom zmysle, že jeho vyhlásením sa ručí bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a do majetku v konkurze patrí všetok majetok dlžníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Zjednodušený postup: malý konkurz aj oddlženie súčasne

Na úvod je potrebné podať zo strany dlžníka návrh na konkurz na miestne príslušný konkurzný súd. Pri podaní návrhu je potrebné, aby bol dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci, prípadne advokátom, ktorý mu toto centrum určí.

Naraz s návrhom je potrebné uhradiť už vyššie spomenutý poplatok vo výške 500 € a proces sa môže začať. Najneskôr do 15 dní od doručenia kompletného a správne vyplneného návrhu súd poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, čiže napríklad aj zastavenie dražby alebo exekúcie, a začína sa konkurz.

Technicky a parametrovo ide o tzv. malý konkurz, ktorý je definovaný v zákone ako konkurz so zapojením menej ako 50 veriteľov. Súd určí dlžníkovi správcu konkurznej podstaty, ktorého úlohou bude konkurz riadiť.

Zároveň s vyhlásením konkurzu súd rozhoduje o oddlžení, čiže o zbavení dlžníka všetkých dlhov. Od vyhlásenia konkurzu však už dlžník nemôže ľubovoľne nakladať so svojim majetkom, ale toto oprávnenie prechádza práve na správcu konkurznej podstaty. Ten musí s majetkom nakladať výlučne podľa zákona a v súlade so zásadami osobného bankrotu.

Po tom, čo bude majetok dlžníka speňažený, skončí sa proces konkurzu aj oddlženia. Aj po skončení osobného bankrotu ale treba pamätať na to, že v prípade, ak sa dlžník dostane k väčšej sume peňazí, musí časť z nich použiť na uspokojenie veriteľov. Táto povinnosť sa vzťahuje na obdobie do 6 rokov od ukončenia konkurzu.

Väčšia ochrana dlžníka

Po novom už platí, že pri osobnom bankrote je možné uspokojiť pohľadávky už len v rámci konkurzu a to bez ohľadu na to, či veriteľ prihlásil alebo neprihlásil svoju pohľadávku do konkurzu. To je rozdiel oproti terajšiemu stavu, kedy účelovým neprihlásením pohľadávky mohol veriteľ aj po bankrote dlh naďalej vymáhať.

Všetky pohľadávky sa počas osobného bankrotu uspokojujú z majetku dlžníka, avšak aj tu nastalo významné posilnenie jeho ochrany. V záujme ochrany dlžníka pred stratou bývania sa zavádza tzv. nepostihnuteľná hodnota obydlia. Ide o sumu, ktorá je uchránená voči nezabezpečeným veriteľom.

Táto suma musí dlžníkovi ostať, aby si z nej mohol platiť napríklad nájom. Nebude ju mať ale k dispozícii hneď a v celosti, ale postupne. Ak by napríklad hodnota obydlia dlžníka bola nižšia ako nepostihnuteľná hodnota obydlia, nebude toto obydlie vôbec predmetom uspokojenia pohľadávok voči veriteľom.

Nariadením vlády sa nepostihnuteľná hodnota stanovila na 10.000 €, pričom dlžník z tejto sumy bude môcť čerpať najviac 250 € mesačne na náklady spojené so svojim ďalším bývaním v prípade, že jeho pôvodný majetok poslúžil na vyplatenie dlhov. Táto suma bola stanovená vyhláškou a rozhodlo sa o nej arbitrárne.

Skúsenosti s osobným bankrotom

Ako sa ukazuje, za uplynulých viac ako 10 rokov platnosti inštitútu osobného bankrotu sa tento finančný nástroj osvedčil. Postupne rástol počet ľudí, ktorí ho využívali a to aj napriek viacerým problematickým podmienkam a obmedzeniam, ktoré s ním boli spojené.

Vďaka tomu, že sa podmienky od roku 2017 výrazne zlepšili, je možné očakávať nárast využívania tohto inštitútu najmä tými, ktorý tak doteraz nemohli z rôznych dôvodov urobiť. O tom, že takýchto ľudí bolo naozaj dosť, svedčia aj ich prezentované názory, ktoré obsahuje nejedno internetové fórum.

LEN RAZ ZA 10 ROKOV
Požiadať o osobný bankrot môže každý človek maximálne raz za 10 rokov. Táto podmienka je v zákone najmä preto, aby sa zabránilo špekuláciám a zneužívaniu tohto inštitútu pre zbavenie sa dlhov, ktoré by mohli dlžníci účelovo „narobiť“.

Naše odporúčanie na záver

Samozrejme platí, že najlepšie je nedostať sa nikdy do situácie, kedy bude musieť človek siahnuť po osobnom bankrote. Ak vám začínajú dlhy prerastať cez hlavu, začnite ich riešiť ešte prv, než sa dostanete do platobnej neschopnosti. Skvelým spôsobom je refinancovanie alebo konsolidácia úverov, na čo ponúka napríklad konsolidačnú pôžičku Poštová banka.

4.7/5 - (21 votes)

6 KOMENTÁRE

 1. Dobrý deň, všade sa dočítam iba o podmienkach.Nikde sa nehovorí o tom, či po osobnom bankrote je možné si bezproblémov vybaviť hypotéku a kúpiť si tak nehnuteľnosť na bývanie.Ja som momentálne v konaní ale stále mi nikto nevie povedať ako sa banky postavia k tejto veci.
  Ďakujem za odpoveď.

  • Dobry den mam presne na vlas rovnaky ten isty problem a tiez neviem najst nikde odboved ani v centre pravnej poradne mi nevedia povedat ako sa ktomu banky postavia povedali mi ze mam skussit zajst do banky kde chcem ziadat o hypoteku a opytat sa priamo ci by po vyhlaseni osobného bankrotu bola taka moznost.Ja ked laicky uvazujem si myslim ze by stym nemal bit problem po tej stranke ze vlastne ja sa tou nehnutelnostou zarucim cize v pripade neplatenia mi ju mozu zobrat a cize banka je v podstate kryta jedine ma obavy z toho ci sa pri rieseni tej hypoteky na mna nebudu pozerat ako na neplatica a tym padom ako na problémového klienta takze mi tu hypoteku vopred zamietnu

  • Toto by som aj ja rad vedel minulý mesiac sa mi ukončil konkurz bol som ešte v starom systéme odlzenia ci si budem môcť zobrať hypotéku neviem ale keď všetko zostane v uverovom registry tak ako to je a vymazava sa to po 5rokoch tak neviem ako teda nájde sa tu niekto kto poradí vopred ďakujem

 2. Je možné riešiť osobný bankrot aj bez prítomnosti žiadateľa ako samosudcu napríklad alebo prostredníctvom toho že osoba dá centrumakom splnomocnenie za seba ? Ďakujem

 3. Prosím poraďte mi konci mi konkurz vyhlásený po starom oddlženie ako pôjde po starom no nešťastná som veľmi lebo na nás tieto nové výhody neplatia

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *