Poistenie úveru od Cetelemu

809

Každému sa môže stať, že ho prekvapí nečakaná životná situácia – či už choroba, úraz alebo aj prepustenie z práce. Ak máte pôžičku od Cetelemu, nič nemusí byť stratené.

Táto finančná spoločnosť totiž ponúka k svojim spotrebiteľským úverom možnosť poistenia. Ide konkrétne o poistenie schopnosti splácať úver, ktoré pokrýva najrôznejšie prípady nečakaného výpadku príjmu dlžníka. Krátkodobý výpadok financií v rodinnom rozpočte aj dlhodobejší problém so splácaním pôžičky tak nemusíte vôbec pocítiť.

Čo všetko poistenie pokrýva?

Poistenie je možné dojednať v 6 balíčkoch. Základný súbor poskytuje krytie v prípadoch pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti. Rozšírený súbor pamätá aj na prípad straty zamestnania výpoveďou od zamestnávateľa.

V balíkoch poistenia je možné navoliť si aj poistné krytie napríklad pre prípad hospitalizácie alebo aj poistenie spoludlžníka. V niektorých individuálnych prípadoch je však výber poistenia obmedzení, napríklad v prípade dôchodcov a to kvôli vyššiemu riziku. Seniori sa tak môžu poistiť len pre prípad smrti následkom úrazu.

Cena za poistenie závisí od jeho rozsahu

Výška poistky závisí od dvoch parametrov. Prvým je výška úveru, nakoľko poistné sa vypočítava ako určité percento zo splátky pôžičky. Druhým je rozsah poistenia, čiže to, aký poistný balíček si vyberiete. Vždy platí, že čím viac poistných udalostí balíček pokrýva, tým drahšie je poistenie.

Základný súbor má sadzbu poistenia vo výške 3,33 % z výšky mesačnej splátky úveru. Ak sa rozhodnete pre štandardný súbor, poistné je už vo výške 4,99 %. Najširší balíček a poistenie pre seniorov stojí 6,99 %. V každom prípade platí, že poistenie za túto cenu určite stojí.

Toto by ste o poistení mali ešte vedieť:

  • poistiť sa môžu aj tí, čo pracujú na dobu určitú
  • dôchodcovia sa môžu poistiť len pre prípad smrti v dôsledku úrazu
  • v prípade straty zamestnania poskytuje poisťovňa plnenie maximálne na 1 rok
  • podobná lehota platí aj pre prípad dlhodobej práceneschopnosti
  • ak sa stanete plne a trvalo invalidný, poisťovňa uhradí celý zvyšok úveru
  • pri poistení straty zamestnania nesmie ísť o výpoveď z vlastnej vôle alebo dohodou
4.5/5 - (17 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *