Poistenie úveru od Poštovej banky

906

Premýšľate o Dobrej pôžičke alebo o Lepšej splátke od Poštovej banky? Obidva typy spotrebných úverov si môžete nechať poistiť. Myslieť na budúcnosť sa môže vyplatiť.

Úraz alebo choroba vedia nepríjemne nabúrať akékoľvek plány. Nikto si pritom nemôže byť istý, že práve jemu sa to určite nemôže stať. Pre tieto prípady je ideálne poistenie schopnosti splácať úver. Poistenie vás dokáže ochrániť aj pri tých najmenej očakávaných životných udalostiach a to po celú dobu splácania spotrebného úveru.

Základný vs. komplexný súbor poistenia

Banka ponúka k svojim spotrebným úverom dva rozsahy poistenia. Prvým je základný súbor poistenia, ktorý pokrýva všetky bežné životné udalosti. Ide o prípad úmrtia, prípad trvalej invalidity a prípad pracovnej neschopnosti.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie

Pokiaľ by vám nestačilo pokrytie len týchto rizík, je možné si dojednať druhý rozsah poistenia a to komplexný súbor. Ten pokrýva nielen prípady smrti, trvalej invalidity alebo PN, ale aj stratu zamestnania a následnú nezamestnanosť. Tento súbor si ale môžete dojednať len vtedy, ak ste boli posledných 12 mesiacov nepretržite v pracovnom pomere.

Výška poistenia závisí od výšky úveru

Poistenie úveru je závislé od dvoch vecí. Prvou je typ poistenia, čiže či ide o základné alebo komplexné poistenie. Druhou je výška úveru. Platí základné pravidlo, že čím menší počet rizík pokrýva poistenie, tým je menšia je jeho sadzba.

V minulosti mala banka poistné pevne dané podľa intervalov výšky pôžičky. Pre nové úvery poskytnuté Poštovou bankou je výška poistenia pre základný súbor 0,12 % zo sumy poskytnutého úveru. Ak sa rozhodnete pre komplexný súbor poistenia, poistné bude vo výške 0,14 % zo sumy poskytnutého úveru.

Toto by ste o poistení mali ešte vedieť:

  • poistiť sa môžete vtedy, ak nie ste invalidný dôchodca a nemáte viac ako 62 rokov
  • poistenie straty zamestnania je možné len vtedy, ak nie ste v skúšobnej lehote
  • v prípade pracovnej neschopnosti poisťovňa hradí najviac 6 splátok úveru
  • rovnako je to aj v prípade, že nastane strata zamestnania
  • ak nastane u dlžníka stav invalidity, poisťovňa uhradí celý zvyšok úveru
  • v prípade, že zomriete, poisťovňa za vás uhradí zvyšok úveru a rodina dlh nezdedí
4.6/5 - (5 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *