RPMN kalkulačka a vzorec

2114

V súčasnej dobe na pôžičkovom trhu môžete vďaka vysokej konkurencii nájsť mnoho bankových úverov, ale aj nebankových pôžičiek. Získať pôžičku ihneď online už v dnes nie je žiaden problém. Ale podľa čoho hľadať najvýhodnejšiu pôžičku, ktorú nepreplatíte? Parametrov, na ktoré si treba dať pozor, je viac (výška pôžičky, dĺžka splácania. úroková sadzba, poplatky, …). V tomto článku sa budeme venovať hlavne parametru s názvom ročná percentuálna miera nákladov RPMN.

RPMN – čo to je?

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) je súčet poplatkov, ktoré si bankovka alebo nebankovka vezme za poskytnutie úveru resp. požičanie peňazí. Z toho logicky vyplýva, že čím menšie je RPM, tým menej pôžičku preplatíte. Preto ak chcete lacnú pôžičku, hľadajte úver s čím menším RPMN. Do RPMN sa zahŕňajú jednorazové poplatky (napr. poplatok za poskytnutie pôžičky) a aj pravidelné poplatky, ktoré sa platia každý mesiac ku splátke pôžičky (napr. poplatok za vedenie účtu alebo poplatok za poistenie úver, atď.) Ak by RPMN nebolo uvedené zmluve tak sa podľa spotrebiteľského zákona považuje úver za bezúročný a klient nemusí platiť ani ďalšie poplatky, ktoré vyplynú z poskytnutia úveru.

Na základe zákon o spotrebiteľských úveroch sa do RPMN nemusia zahŕňať tieto poplatky

  • poplatok za navýšenie sumy úveru
  • poplatok za nevyčerpanie celého úveru
  • poplatok za urýchlené vybavenie pôžičky
  • poplatok za zmenu zmluvných podmienok na žiadosť klienta
  • poplatok za prevody peňazí, ktoré súvisia so splácaním pôžičky
  • poplatky za poistenie k úveru, ktoré nie je povinné
  • sankcie v prípade neplatenia splátok pôžičky

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie

RPMN kalkulačka

RPMN sa vyjadruje v percentuálnych nákladoch na poskytnutie úveru. Porovnaním percent môžete jednoducho nájsť najvýhodnejšiu a najlacnejšiu pôžičku. Pamätajte, čím nižšie RPMN tým lepší úver pre Vás.

RPMN príklad

Príkladne porovnanie dvoch úverov vo výške 3000€ pri splatnosti na tri roky z dvoch rozdielnych bánk.

BankaAB
Výška pôžičky3 000 eur3 000 eur
Splatnosť pôžičky36 mesiacov36 mesiacov
Splátka116,65 eur124,98 eur
Úroková sadzba19,99 % p.a.24,99 % p.a.
Poistenie pôžičky2,99 % p.a.nie je povinné
Vedenie účtu ročne36 €12 €
RPMN34,33%33,39%

Z modelového porovnania jednoznačne vyplýva, že úver v Banke B je výhodnejší. K nižšiemu RPMN prispelo aj to, že Banka B nepožaduje poistenie úveru a vedenie účtu ročne je taktiež lacnejšie. Na prvý pohľad sa mohlo zdať, že vďaka nižším úrokom v Banke A bude úver výhodnejší. Po výpočte RPMN vidíme, že opak je pravdou.

Vzorec RPMN a výpočet

Vzorec pre výpočet rpmn je pomerne zložitý:

Vysvetlenie premenných:

K – je poradové číslo spotrebiteľského úveru, {K = 1, 2, …, m},
K´ – je číslo splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru, {K´ = 1, 2, …, m´},
AK – je výška K-teho spotrebiteľského úveru,
A´K´ – je výška K´-tej splátky spotrebiteľského úveru,
Σ – je suma,
m – je poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru,
m´ – je číslo poslednej splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru,
tK – je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K-teho spotrebiteľského úveru,
tK´ – je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K´-tou splátkou alebo platbou nákladov spotrebiteľského úveru,
i – je ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), ktorú možno vypočítať (buď algebricky alebo numerickou aproximáciou), pretože ostatné prvky rovnice sú známe zo zmluvy alebo iným spôsobom

Zhrnutie RPMN

RPMN je parameter, ktorý by ste si mali všímať hneď ako prvý. Je ešte dôležitejší ako úroková sadzba. RPMN berie do úvahy aj ďalšie pridružené náklady spojené s pôžičkou (poistenie úveru, vedenie účtu, …) a nielen úrokovú sadzbu. Vo výsledku sa môže ľahko stať, že pri porovnaní dvoch pôžičiek bude výhodnejšia práve tá, pri ktorej je úroková sadzba vyššia. V minulosti sa počas boomu nebankoviek vyšplhali RPMN aj na 60%, čo sa dalo považovať za úžeru. Dnes je strop úrokov limitovaný na 2 násobok priemeru predošlého roku.

4.9/5 - (13 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *