Hypotéky a pôžičky v období koronavírusu

225

Čo bude s vašou hypotékou v čase koronavírusu?

V posledných dňoch je to veľmi frekventovaná téma. Mnoho ľudí nechodí do práce, a tak má výrazne znížený svoj príjem. Avšak hypotéka sa platiť musí. Na tento problém v čase korona krízy banky pomaly zareagovali aj samy a začali núkať odklad splátok. Otázky okolo tohto odkladu neboli zodpovedané dlhšiu dobu, napríklad ako to bude s úverovým registrom alebo či vám bude odklad splátok vybavený automaticky.

O odklad splátok si, samozrejme, musíte požiadať sami. Svoju banku musíte kontaktovať pri akýchkoľvek problémoch s vašou hypotékou či úverom. Nie je dobré iba čakať, čo príde.  O podmienkach pri odklade splátok sa dočítate vo svojej úverovej zmluve. Banka vám ho môže a nemusí umožniť. Ak však máte hypotéku pre mladých svoju šancu si výrazne zvyšujete.

Chcete výhodnú pôžičku na mieru ešte dnes?

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie

Aký je postup pri žiadosti o odklad splátok?

V prvom rade si je potrebné odklad splátok dôkladne premyslieť!

Ak ste sa pre odklad napokon rozhodli, musíte banku osloviť – telefonicky, cez internet, mobilnú aplikáciu alebo osobne.  Ďalej musíte vypísať žiadosť, v ktorej uvediete, na ako dlho si chcete splátky odložiť, či chcete odložiť celú splátku alebo iba istinu. Odklad splátok istiny znamená, že  platiť budete, ale len úroky a poplatky spojené s hypotékou, avšak suma, ktorú dlhujete sa nijakým spôsobom neznižuje. Pri úplnom odklade splátok neplatíte ani úroky, tie však na vás počkajú a po odklade sa pripočítajú k dlžnej sume. Vaša hypotéka sa tak či tak predraží.

Napokon musíte doložiť dokumenty potvrdzujúce vašu aktuálnu situáciu – práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, potvrdenie z úradu práce či potvrdenie od zamestnávateľa o skončení pracovnej zmluvy.

Za bežných okolností znamená odklad splátok dve zásadné veci – poplatok za odloženie splátok a záznam vo vašom úverovom registri. V praxi to znamená, že budete mať sťažené podmienky pri žiadosti o budúcu pôžičku, ktorú vôbec nemusíte dostať.

Odklad splátok v čase koronavírusu

Niektoré banky sa samy rozhodli byť solidárne a odpustiť poplatok za odklad splátok avšak záznam v úverovom registri bol sporný.

Aktuálne správy hovoria o tom, že vláda sa už s bankami dohodla a predstavila balíček opatrení s názvom Druhá pomoc. Odklady splátok hypoték, úverov aby mali byť možné až na deväť mesiacov a vybaviť by sa mali veľmi ľahko – cez jednu žiadosť, ktorú dlžník vypíše elektronicky. Banka je tam povinná splátky za úvery odložiť. Pozitívna správa je tá, že v úverovom registri vám to nezanechá žiaden záznam, teda nebudete vedený ako neplatič. Trochu iné podmienky platia pre lízingy či predaj na splátky, kde platí, že odložiť si ho môžete iba na tri mesiace, po ktorých môžete požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace. Dôležitou podmienkou je aj to, že dlžník nesmie mať omeškanie pri splácaní úveru viac ako 30 dní pred podaním žiadosti.

Žiadosť o odklad splátok môžete podať kedykoľvek počas trvania krízy spojenej s koronavírusom. Odložiť si ich môžete buď na koniec celkového splácania úveru, úver však budete splácať dlhšie, alebo sa odložené splátky rozrátajú na zvyšné splátky, splátka sa tak navýši, ale čas splácania sa nepredĺži. Konkrétne spôsob alebo ich kombináciu si dohodnete s vašou bankou.

Úroky sa platiť budú

Vláda však vyzýva ľudí, aby túto možnosť využívali iba v prípade, keď to naozaj potrebujú. Ak ešte túto pomoc nevyhnutne nepotrebujete, neodkladajte splátky. Jedným z dôvodov je ten, že banky si za odložené obdobie úroky rátať budú. To znamená, že čím viac si splátky odložíte, tým viac na úrokoch zaplatíte. Avšak v terajšom čase nízkych úrokov by nemalo ísť o horibilné sumy.

Schvaľovanie nových hypoték a úverov v čase koronavírusu

Po dlhom čase obrovského rozmachu nizkoúročných hypoték príde pravdepodobne výrazný pokles. NBS sa o zníženie zadlženosti slovenského obyvateľstva snaží už dlhšiu dobu, a to  postupným sprísňovaním podmienok. Posledné sprísňovanie sa dotýkalo finančnej rezervy, ktorá vám mala ostať po zaplatení splátok za hypotéku.

Niektoré obmedzenia banky už predstavili. Týkajú osôb pracujúcich v zahraničí, živnostníkov, majiteľov s.r.o. alebo zamestnancov pracujúcich v odvetví, ktoré momentálne neprosperuje – hotely, reštaurácie, cestovný ruch… Banky prestali akceptovať ich príjem, čo znamená problém získať hypotéku.

Banky upravujú výpočet príjmov živnostníkov, majiteľov s.r.o., kde sa zníži percento z obratu a teda sa zníži aj maximálna hypotéka.

Banky obmedzujú maximálny strop hypotéky aj LTV – banka vám poskytne úver napríklad iba na 60% z ceny nehnuteľnosti. Ako sa však banky zachovajú pri schvaľovaní hypoték v najbližšej dobe sa s určitosťou povedať nedá.

5/5 - (2 votes)

KOMENTOVAŤ:

Prosím vyplňte pole komentár
Vyplňte Vaše meno

Zadajte správnu hodnotu pre AntiSPAM ochranu *